Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Δήμαρχος - ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ημερομηνία: 23/04/2014 10:10:13ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΩΛ2-2Χ2
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 11:14:04ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΛ2-ΣΓΗ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 09:18:59ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΛ2-Π3Μ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 15:09:35ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΛ2-ΟΞ3
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 10:56:58ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΛ2-82Θ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 08:32:49ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΛ2-ΚΣΞ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/04/2014 13:58:44ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΛ2-75Γ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/04/2014 13:56:41ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΛ2-ΝΔΨ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/04/2014 13:53:50ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΛ2-Β7Ν
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 3078Σελίδα: 1 / 308