Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Αντιδήμαρχος - ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ημερομηνία: 05/03/2014 13:39:19ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ1Ρ-8ΓΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/02/2014 11:11:47ΑΔΑ: ΒΙΡ3Ω1Ρ-ΔΑΔ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 29/10/2013 11:26:14ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩ1Ρ-ΦΔΕ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 23/07/2013 12:38:08ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩ1Ρ-ΩΔΣ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 320Σελίδα: 1 / 32