Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - Δήμος Τρικκαίων

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ1.063.444,3409/03/2011
ΜΑΧΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ)352.759,5709/03/2011
ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ)332.718,2809/03/2011
ΔΕΚΟΜΕΤ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡ.28/31-12-2010 ΤΗΣ Δ.Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.(ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)270.000,0015/04/2011
ΠΟΛΛΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ πίστωση ποσού Μισθοδοσίας Μερικής Απασχόλησης Παρελθούσης Χρήσης 2010.266.518,1015/04/2011
ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)82.232,4009/03/2011
ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΙΣΤΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡ. 290/31-12-2010 ΤΗΣ Δ.Ε.Κ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.67.560,0015/04/2011
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΗΣΗΜΑΤΩΝ,ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ)55.518,6509/03/2011
ΜΑΧΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ)54.025,3009/03/2011
ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝπίστωση Τιμολογίου αρ.289/31-12-2010 της Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων Παρελθούσης Χρήσης 49.500,0015/04/2011
ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ(ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ)41.472,7909/03/2011
ΠΟΛΛΑ ΑΦΜΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΑΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.37.000,0015/04/2011
ΠΑΔΥΘ ΑΕΠΙΣΤΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡ. 1095/31-3-2010 ΤΗΣ Π.Α.ΔΥ.Θ ΑΕ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ.34.176,7815/04/2011
ΠΑΔΥΘ ΑΕΠΙΣΤΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡ. 1162/30-4-2010 ΤΗΣ Π.Α.ΔΥ.Θ ΑΕ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ.32.270,2115/04/2011
ΠΑΔΥΘ ΑΕ πίστωση Τιμολογίου αρ.43/04-08-2010 της Π.Α.ΔΥ.Θ ΑΕ Παρελθούσης Χρήσης32.044,4215/04/2011
ΠΑΔΥΘ ΑΕπίστωση Τιμολογίου αρ.192/04-10-2010 της Π.Α.ΔΥ.Θ ΑΕ Παρελθούσης Χρήσης31.807,9915/04/2011
ΠΑΔΥΘ ΑΕπίστωσης Τιλολογίου αρ.1281/30-06-2010 της Π.Α.ΔΥ.Θ ΑΕ Παρελθούσης Χρήσης31.085,8415/04/2011
ΠΑΔΥΘ ΑΕ(ΕξωφλησηΤιλολογίου αρ.365/03-11-2010 της Π.Α.ΔΥ.Θ ΑΕ Παρελθούσης Χρήσης) - ΧΕΠ Α219/17-5-201130.831,8015/04/2011
ΠΑΔΥΘ ΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡ. 1220/31-5-2010 ΤΗΣ Π.Α.ΔΥ.Θ ΑΕ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.30.380,1315/04/2011
ΠΑΔΥΘ ΑΕ πίστωση Τιμολογίου αρ.135/06-09-2010 της Π.Α.ΔΥ.Θ ΑΕ Παρελθούσης Χρήσης28.234,0715/04/2011
ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ)26.940,0009/03/2011
ΠΟΛΛΑ ΑΦΜπρομήθεια Πετρελαίου κινήσεως, Αμόλυβδης & Σούπερ βενζίνης22.251,8415/04/2011
ΑΡΒΥΘΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ14.737,4404/03/2011
ΠΟΛΛΑ ΑΦΜπίστωση και δέσμευση ποσού για την προμήθεια Πετρελαίου κινήσεως, Αμόλυβδης & Σούπερ βενζίνης14.355,0715/04/2011
ΠΑΝΤΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)11.489,0609/03/2011
ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΦΟΙ ΑΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ8.556,2814/02/2011
ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΦΟΙ ΑΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ8.389,4804/02/2010
ΑΡΒΥΘΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ7.529,3304/03/2011
ΠΟΛΛΑ ΑΦΜπίστωση και δέσμευση ποσού για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης6.810,4615/04/2011
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣδαπάνη πίστωσης για προμήθειες ειδών γραφείου (εντυπο υλικο) 6.164,7623/03/2011
ΠΟΛΛΑ ΑΦΜδέσμευσης ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου τρικκαίων. 5.780,4315/04/2011
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στον υπάλληλο Καραβασίλη Νικόλαο για πληρωμές προμήθειας γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ5.000,0020/05/2011
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣπρομήθεια σάκων τσιμέντου.5.000,0007/07/2011
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣέκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στον υπάλληλο Καραβασίλη Νικόλαο για πληρωμές προμήθειας γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ5.000,0028/07/2011
ΚΑΛΦΑΣ Φ. & ΣΙΑ ΟΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡ.ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ4.598,4909/03/2011
ΑΦΟΙ ΒΕΝΕΤΗ Ο.Ε.Πληρωμή τιμολογίου3.804,3924/03/2011
ΤΣΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣέκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στον Τσίκα Σωτήριο για πληρωμή εξόδων ΚΤΕΟ3.665,0027/10/2011
ΜΠΟΥΡΑ ΑΝΝΑΕκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στην τακτική υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων στην υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων στην Μπούρα Αννα για πληρωμές αποστολής στοιχείων κατόχων οχημάτων απο τη Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων.3.000,0020/05/2011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.Εγκριση δαπάνης για προμήθεια εσχάρων υδροσυλλογής2.066,4023/03/2011
ΒΑΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΈγκριση έκδοσης Χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών γενικής φύσεως - ΣΟΕ-Εθνικό κτηματολόγιο για τον Δήμο Τρικκαίων στον υπάλληλο Ιωάννη Βαβίτσα1.000,0015/04/2011
ΤΣΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕκδοση ενταλμάτων Προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ οχηματων Δήμου863,0029/04/2011
ΠΟΛΛΑ ΑΦΜδέσμευσης ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου τρικκαίων861,0015/04/2011
ΤΣΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣέκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στον Τσίκα Σωτήριο για πληρωμή εξόδων ΚΤΕΟ.835,0027/10/2011
ΚΑΛΦΑΣ Φ. & ΣΙΑ ΟΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ625,1509/03/2011
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΕαγορά 100 ωρών στο web-site της Νομοτέλειας595,0029/04/2011
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ)508,4809/03/2011
ΤΣΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣπληρωμή εξόδων που αφορούν το τέλος χρήσης και την άδεια πινακίδων για ένα Ελαστικοφόρο Εκσκαφέα στον υπάλληλο Τσίκα Σωτήριο με απόδοση την 31/5/2011. 500,0015/04/2011
ΤΣΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥέκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τελη κυκλοφοριας αυτ/των στον τακ. υπάλληλο του Δήμου Τρικκαιίων κ. Τσίκα Σωτήριο500,0022/09/2011
ΠΟΛΛΑ ΑΦΜδέσμευσης ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου τρικκαίων.459,3715/04/2011
ΤΣΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣπληρωμή εξόδων που αφορούν το τέλος χρήσης και την άδεια πινακίδων για έναν διαμορφωτή γαιών στον υπάλληλο Τσίκα Σωτήριο με ημερομηνία απόδοσης την 31/5/2011450,0015/04/2011
ΤΣΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕκδοση ενταλματων Προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων Δήμου328,0029/04/2011
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣπρομήθειες ειδών γραφείου (εντυπο υλικο)275,9123/03/2011
ΤΣΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕκδοση ενταλματων Προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων Δήμου251,0029/04/2011
ΠΟΛΛΑ ΑΦΜπίστωσης και δέσμευσης ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών της υπηρεσίας πρασίνου186,1015/04/2011
ΚΟΣΜΟΤΕ ΑΕδέσμευση ποσού για την εξόφληση λογαριασμών κινητής Τηλεφωνίας COSMOTE AE 123,5803/06/2011
ΚΟΣΜΟΤΕ ΑΕΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΧΕΠ-58/2011 122,06€)122,0631/03/2011
ΚΑΛΦΑΣ Φ. & ΣΙΑ ΟΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ113,3609/03/2011
ΚΟΣΜΟΤΕ ΑΕπίστωση για την εξόφληση λογαριασμών κινητής Τηλεφωνίας.112,9615/04/2011
ΠΟΛΛΑ ΑΦΜαφορά προμηθεια ταχογράφου για όχημα της υπηρεσίας καθαριότητας70,0215/04/2011
ΠΟΛΛΑ ΑΦΜ αφορά την βεβαίωση Ταχογράφου για οχήματα της Τεχνικής υπηρεσίας70,0215/04/2011
ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΦΟΙ ΑΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ63,9814/02/2011
Σύνολο: 1-100 / 61Σελίδα: 1 / 1
​​​​​