Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 17/04/2014 15:30:06ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩ9Ρ-ΠΓΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 15:26:29ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩ9Ρ-8Φ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:07:02ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ9Ρ-ΤΡΑ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 20:15:05ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩ9Ρ-ΜΙΘ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 13:11:51ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩ9Ρ-ΨΩΕ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 2876Σελίδα: 1 / 360