Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 23/04/2014 14:17:31ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΩ9Ρ-1ΥΦ
Είδος: ΜΕΤΑΤΑΞΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 15:30:06ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩ9Ρ-ΠΓΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 15:26:29ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩ9Ρ-8Φ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:07:02ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ9Ρ-ΤΡΑ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 2879Σελίδα: 1 / 360