Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 28/01/2014 08:16:22ΑΔΑ: ΒΙΨ1Β6Γ-Ο2Ρ
Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/09/2013 10:19:32ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΒ6Γ-ΚΩΟ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/01/2013 11:19:43ΑΔΑ: ΒΕΙΨΒ6Γ-ΗΔ7
Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/12/2012 13:30:27ΑΔΑ: Β45ΧΒ6Γ-ΕΜ8
Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 20/07/2012 12:12:13ΑΔΑ: Β41ΘΒ6Γ-0ΡΚ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/06/2012 14:05:21ΑΔΑ: Β4ΛΨΒ6Γ-743
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 27/01/2012 13:16:51ΑΔΑ: ΒΟΧΩΒ6Γ-ΚΦΜ
Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 16Σελίδα: 1 / 2