Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 08/01/2014 11:37:15ΑΔΑ: ΒΙ65Β7Ψ-Ρ45
Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 10/12/2013 09:44:42ΑΔΑ: ΒΛΓ7Β7Ψ-ΧΞΙ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/09/2013 11:19:48ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ7Ψ-Ω0Λ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 10/07/2013 11:54:56ΑΔΑ: ΒΛ41Β7Ψ-Π53
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/06/2013 15:05:07ΑΔΑ: ΒΕΖΡΒ7Ψ-ΣΑΦ
Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/06/2013 14:58:31ΑΔΑ: ΒΕΖΡΒ7Ψ-87Φ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/03/2013 13:14:39ΑΔΑ: ΒΕΔΧΒ7Ψ-ΟΧΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 43Σελίδα: 1 / 6