Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΔΑΠΑΝΗ
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:30:01ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46941Δ-ΙΟΤ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:26:50ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46941Δ-2ΟΒ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:22:51ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46941Δ-0ΣΨ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:15:45ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46941Δ-21Β
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:12:00ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46941Δ-ΧΓ4
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:07:29ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46941Δ-ΡΜΙ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:04:36ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46941Δ-82Σ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:01:39ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46941Δ-1ΙΧ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 10:44:00ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46941Δ-9Κ2
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 10:40:16ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46941Δ-Β8Β
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 5716Σελίδα: 1 / 572