Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:49:28ΑΔΑ: ΒΙΗΝ46Ψ8ΟΝ-ΒΜΤ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 11:07:29ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46Ψ8ΟΝ-9ΥΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 11:19:19ΑΔΑ: ΒΙΗ546Ψ8ΟΝ-Ε9Ι
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 11:17:30ΑΔΑ: ΒΙΗ546Ψ8ΟΝ-Ε93
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 11:15:46ΑΔΑ: ΒΙΗ546Ψ8ΟΝ-ΨΝΒ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 11:06:37ΑΔΑ: ΒΙΗ546Ψ8ΟΝ-69Λ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 11:05:00ΑΔΑ: ΒΙΗ546Ψ8ΟΝ-2ΞΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 11:03:04ΑΔΑ: ΒΙΗ546Ψ8ΟΝ-ΑΔΘ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 10:59:56ΑΔΑ: ΒΙΗ546Ψ8ΟΝ-ΤΡΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 715Σελίδα: 1 / 72