Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ημερομηνία: 14/04/2014 15:27:33ΑΔΑ: ΒΙΗ546Ψ8ΟΝ-5Φ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/02/2014 10:29:58ΑΔΑ: ΒΙΡΜ46Ψ8ΟΝ-Φ6Τ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/01/2014 15:16:07ΑΔΑ: ΒΙΨ946Ψ8ΟΝ-ΦΣ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 12/11/2013 12:16:53ΑΔΑ: ΒΛ1946Ψ8ΟΝ-ΙΗΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 12/11/2013 12:15:15ΑΔΑ: ΒΛ1946Ψ8ΟΝ-4ΝΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 59Σελίδα: 1 / 6