Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Ένταλμα πληρωμής
Ημερομηνία: 17/04/2014 15:04:45ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46Ψ8ΟΝ-Υ1Ω
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:49:28ΑΔΑ: ΒΙΗΝ46Ψ8ΟΝ-ΒΜΤ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:48:45ΑΔΑ: ΒΙΗΝ46Ψ8ΟΝ-5Ρ5
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:45:19ΑΔΑ: ΒΙΗΝ46Ψ8ΟΝ-ΓΤΡ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:42:53ΑΔΑ: ΒΙΗΝ46Ψ8ΟΝ-Σ32
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 4178Σελίδα: 1 / 418