Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων
Ημερομηνία: 21/11/2013 14:42:59ΑΔΑ: ΒΛ1Γ46ΨΖΣΠ-Ψ8Π
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 13:35:23ΑΔΑ: 457Ξ46ΨΖΣΠ-ΠΝΘ
Είδος: ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 18/07/2011 11:33:45ΑΔΑ: 4ΑΣ146ΨΖΣΠ-Κ5Ο
Είδος: ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 10Σελίδα: 1 / 1