Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ και Σια O.Ε.Έγκριση Δαπάνης σε εκτέλεση της υπ’αρ. 6407/2012 δικαστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών (2ο τμήμα)301.224,1812/09/2013
ΣΤ’ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.Δ.Α42.315,0011/03/2011
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΧορήγηση εφάπαξ βοηθήματος37.458,1208/06/2012
ΦΑΣΟΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΧορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 33.790,5608/06/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/11/2012 ΕΩΣ 01/01/201332.796,0017/01/2013
ΣΤ’ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.Δ.Α29.162,9515/04/2014
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΧορήγηση εφάπαξ βοηθήματος28.976,3408/06/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/109/2013 ΕΩΣ 01/11/201328.691,0019/11/2013
ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΦΛΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ26.862,9923/07/2012
ΣΤ’ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.Δ.Α26.582,6430/04/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/07/2013 ΕΩΣ 01/08/201323.788,0006/09/2013
ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗΧορήγηση εφάπαξ βοηθήματος21.590,7208/06/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/07/2012 ΕΩΣ 01/08/201221.509,0004/09/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/06/2013 ΕΩΣ 01/07/201321.481,0029/07/2013
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/07/2011 ΕΩΣ 11/08/2011ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 5 ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ21.390,0001/09/2011
ΣΤ’ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.Δ.Α21.066,7925/04/2013
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/08/2013 ΕΩΣ 01/09/201320.469,0001/10/2013
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/09/2013 ΕΩΣ 01/10/201320.467,0010/10/2013
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/06/2012 ΕΩΣ 01/07/201219.756,0016/07/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/09/2012 ΕΩΣ 01/10/201219.449,0023/10/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2012 ΕΩΣ 01/11/201219.030,0015/11/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/08/2012 ΕΩΣ 01/09/201218.640,0013/09/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/12/2013 ΕΩΣ 01/01/201418.599,0016/01/2014
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/02/2012 ΕΩΣ 01/03/201218.555,0026/03/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/06/2011 ΕΩΣ 01/07/201118.410,0020/07/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/08/2011 ΕΩΣ 01/09/201118.334,0014/09/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/03/2012 ΕΩΣ 01/04/201218.321,0011/04/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/09/2011 ΕΩΣ 03/10/201118.088,0011/10/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/01/2012 ΕΩΣ 01/02/201217.877,0023/02/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/05/2013 ΕΩΣ 01/06/201317.594,0011/06/2013
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/05/2012 ΕΩΣ 01/06/201217.490,0011/06/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 05/02/201317.413,0015/02/2013
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 7όροφου ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.Δ.Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 26/9/2010 ΕΩΣ 26/10/20101715002/11/2010
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/01/201416.991,0019/02/2014
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕ.Θ.Ε.ΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 16.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΠΛΟΚ, 16.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ FOLDER ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 13.000 ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ.16.974,0001/04/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 7-ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211) KAI TOY MIΣΘΩΜΕΝΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 5 ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 26/11/2010 ΕΩΣ 29/12/201016.965,0010/01/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/11/2013 ΕΩΣ 01/12/201316.885,0011/12/2013
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/02/2013 ΕΩΣ 01/03/201316.379,0019/03/2013
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 7ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211) KAI TOY MIΣΘΩΜΕΝΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 5 ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 12/10/2010 ΕΩΣ 26/11/201016.115,0003/12/2010
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 7ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211) KAI TOY MIΣΘΩΜΕΝΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 5 ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 12/10/2010 ΕΩΣ 26/11/201016.115,0003/12/2010
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/03/2013 ΕΩΣ 01/04/201316.093,0016/04/2013
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/04/2013 ΕΩΣ 01/05/201315.716,0020/05/2013
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 7ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211) KAI TOY MIΣΘΩΜΕΝΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 5 ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 29/12/2010 ΕΩΣ 14/02/201115.651,0025/02/2011
GREEN SOLUTIONS A.T.E.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟΝ 3ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)15.597,8013/10/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/04/2012 ΕΩΣ 01/05/201215.586,0014/05/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/02/2014 ΕΩΣ 28/02/201415.586,0013/03/2014
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/05/2011 ΕΩΣ 01/06/201115.248,0014/06/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/11/2011 ΕΩΣ 01/12/201115.124,0004/01/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/03/2011 ΕΩΣ 04/04/201114.963,0013/04/2011
ΑΠΕΡΓΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. CLIMA SHOPΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΕ R407, ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ YORK ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.14.698,5018/06/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/09/2011 ΕΩΣ 03/10/201114.608,0011/11/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/12/2011 ΕΩΣ 01/01/201214.075,0031/01/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 7ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211) KAI TOY MIΣΘΩΜΕΝΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 5 ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/02/2011 ΕΩΣ 15/03/201113.691,0029/03/2011
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/04/2011 ΕΩΣ 01/05/201113.625,0017/05/2011
ΤΟΥΡΚΟΜΕΝΗ-ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ ΚΑΤΙΝΑ: Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 12.900,3513/12/2012
BCC AE ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ 22ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ. 12.858,9505/03/2012
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣχορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 12.365,9821/12/2012
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε Κατασκευή στεγάστρων στις αίθουσες του 3ου ορόφου του κτιρίου Δ΄ και υγρομόνωσης στο δώμα του 3ου ορόφου του κτιρίου Γ΄ στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Κεντρικής Μακεδονίας11.931,0009/12/2010
ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CD ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΙΝΕΠ-ΠΙΝΕΠΘ10.805,0007/05/2013
Σ. ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ – Ι.ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, ΕΠΙΠΛΑ Κ.Λ.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΑ Π.ΙΝ.ΕΠ., ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΤΟ Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν.3852/2010,8.733,0011/01/2011
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.8.733,0030/05/2012
ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CD ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΙΝΕΠ-ΠΙΝΕΠΘ7.712,2207/10/2013
ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.7.703,4913/10/2011
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ. ΤΖΙΒΟΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΝΤΟΣΙΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 10.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΠΛΟΚ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ7.626,0012/01/2011
C.P.I. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΤΙΙΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ESET NOD32 ANTIVIRUS LICENSE BUSINESS )ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 7.242,2409/04/2012
INFO QUEST TECHNOLOGIES AEBEΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΙΤ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΕΛΑΝΙΑ & CD)ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΙΝΕΠ-ΠΙΝΕΠΘ7.173,3931/03/2011
INFO QUEST TECHNOLOGIES AEBEΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΙΤ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΕΛΑΝΙΑ & CD)ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΙΝΕΠ-ΠΙΝΕΠΘ7.173,3603/06/2011
INFO QUEST TECHNOLOGIES AEBEΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΙΤ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΕΛΑΝΙΑ & CD)ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΙΝΕΠ-ΠΙΝΕΠΘ7.173,3621/06/2012
INFO QUEST TECHNOLOGIES AEBEΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΙΤ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΕΛΑΝΙΑ & CD)ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΙΝΕΠ-ΠΙΝΕΠΘ6.456,0224/10/2012
ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CD ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΙΝΕΠ-ΠΙΝΕΠΘ6.054,2606/03/2013
ΑΠΕΡΓΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. CLIMA SHOPΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Νο1 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ5.900,0031/05/2013
BEST MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ 23ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ. 5.842,5001/10/2013
INFO QUEST TECHNOLOGIES AEBEΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΙΤ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΕΛΑΝΙΑ & CD)ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΙΝΕΠ-ΠΙΝΕΠΘ5.738,6914/03/2011
BCC AE ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ. 5.097,1226/02/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ ΑΕ)ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.5.000,0021/01/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ ΑΕΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ5.000,0001/06/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ ΑΕ) ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ5.000,0015/11/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ ΑΕ)ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ5.000,0028/02/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ ΑΕ)ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ5.000,0003/05/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ ΑΕ)ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ5.000,0029/08/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ ΑΕ)ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ5.000,0005/12/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ ΑΕ)ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ5.000,0008/03/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ ΑΕ)ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ5.000,0011/06/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ ΑΕ)ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ5.000,0023/09/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ ΑΕ)ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ5.000,0020/11/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ ΑΕ)ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ5.000,0024/01/2014
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ ΑΕ)ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ5.000,0007/03/2014
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.4.939,0604/09/2012
Σ. ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ – Ι.ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, ΕΠΙΠΛΑ Κ.Λ.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟ Π.ΙΝ.ΕΠ.ΛΑΜΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)4.858,5009/05/2011
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΤΕ -ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/06/2012 ΕΩΣ 31/07/20124.813,0004/09/2012
C.P.I. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ SERVERS ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΑΠΟ 18/01/2012 ΕΩΣ 18/01/20144.696,7623/03/2012
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.ΕΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΤΕ -ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 03/11/2008 ΕΩΣ 31/03/2011 ΓΙΑ ΤΑ Π.ΙΝ.ΕΠ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ4.487,5014/04/2011
BCC AE ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 9673 /17 -10 -2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.4.447,6808/11/2011
BEST MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΝΕΠΘ.4.384,9516/01/2014
INFO QUEST TECHNOLOGIES AEBEΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΙΤ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΕΛΑΝΙΑ & CD)ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΙΝΕΠ-ΠΙΝΕΠΘ4.304,0229/11/2011
INFO QUEST TECHNOLOGIES AEBEΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΙΤ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΕΛΑΝΙΑ & CD)ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΙΝΕΠ-ΠΙΝΕΠΘ4.304,0209/04/2012
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΝΤΕΛΗΣΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, ΕΠΙΠΛΑ Κ.Λ.Π.) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟ Π.ΙΝ.ΕΠ., ΗΠΕΙΡΟΥ , ΣΤΟ Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. ,ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ –ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87 Α/7-6-10)4.182,0031/03/2011
ΒΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΚΤΩ (8) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΕ ΜΙΚΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ LCD ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ4.034,4031/08/2011
ΚΟΥΣΙΩΤΑ ΑΝΤ. ΜΑΡΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.3.999,3609/04/2012
BCC AE ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2296 /8 -3 -2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.3.949,5315/04/2011
Σύνολο: 1-100 / 1253Σελίδα: 1 / 13
​​​​​