Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013.1.162.000,0031/12/2012
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013.1.162.000,0031/12/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ.785.000,0020/12/2013
ΠΟΛΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ776.500,0010/10/2011
ΖΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΛΠΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΟΝΙΜΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΕ, ΕΤΟΥΣ 2013.725.000,0028/12/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΟΝΙΜΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΕ, ΕΤΟΥΣ 2014.672.500,0020/12/2013
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠ.ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ631.600,0021/07/2011
ΕΛΛΗΝ.ΚΩΠΗΛΑΤ.ΟΜΟΣΠ.ΦΙΛΑΘΛ.ΝΑΥΤ.ΣΩΜΑΤΕΙΩΝΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ466.800,0021/07/2011
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠ.ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ KOΛΥΜΒΗΤΙΚΗ.Ο.Ε ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012.348.600,0029/02/2012
Σ.Ε.Γ.Α.ΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ312.200,0021/07/2011
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠ.ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012.225.600,0024/05/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΕ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΕΟΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.225.000,0020/12/2013
Δ.Ε.ΗΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΟΕ221.860,0002/06/2011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΕΛΕΛΗΕΞΟΔΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ "ΛΟΝΔΙΝΟ`12".220.787,5017/07/2012
Σ.Ε.Γ.Α.ΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012.216.000,0024/05/2012
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.177.500,0020/12/2013
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.177.500,0001/04/2014
Δ.Ε.ΗΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΟΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012.165.000,0021/02/2012
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.160.000,0010/01/2013
ΕΛΛΗΝ.ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ155.500,0021/07/2011
Σ.Ε.Γ.Α.ΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΕΓΑΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012.154.700,0002/03/2012
ΕΛΛΗΝ.ΚΩΠΗΛΑΤ.ΟΜΟΣΠ.ΦΙΛΑΘΛ.ΝΑΥΤ.ΣΩΜΑΤΕΙΩΝΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012.150.500,0014/03/2012
ΕΛΛΗΝ.ΟΜΟΣΠ.ΤΑΕΚΒΟΝΤΟΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ142.300,0021/07/2011
ΕΛΛΗΝ.ΟΜΟΣΠ.ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ132.200,0021/07/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ120.700,0021/07/2011
ΕΛΛΗΝ.ΚΩΠΗΛΑΤ.ΟΜΟΣΠ.ΦΙΛΑΘΛ.ΝΑΥΤ.ΣΩΜΑΤΕΙΩΝΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012.120.000,0024/05/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ E.I.O ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012.119.800,0029/02/2012
ΕΚΟ ΑΒΕΕΠΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ118.736,7921/02/2011
ICM ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΕΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ 10/9/11 ΕΩΣ 9/9/12.115.000,0016/12/2011
ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.ΕΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΟΕ ΑΠΟ 1/10/11 ΕΩΣ 30/9/12.115.000,0016/12/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012.93.600,0024/05/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ E.Γ.Ο ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012.89.800,0029/02/2012
G.S. TRAVEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (243) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟΥΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ "MERSIN 2013".88.366,0015/10/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012.86.400,0024/05/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ E.Ο.Κ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012.80.300,0029/02/2012
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΜΜ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΕΠΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ80.094,0024/02/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΛΥΜΠ.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 2011 ΣΤΗΝ Ε.Ι.Ο.80.000,0021/11/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012.72.000,0024/05/2012
ΕΛΛΗΝ.ΟΜΟΣΠ.ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012.70.000,0013/09/2012
Ο.Τ.ΕΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΟΕ68.551,7802/06/2011
Ο.Τ.ΕΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΟΕ68.551,7809/06/2011
Ο.Τ.ΕΤΕΛΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 201168.551,7831/05/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ι.Ο ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 2012.60.000,0019/06/2012
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013.60.000,0015/01/2013
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013.60.000,0015/01/2013
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 201360.000,0020/03/2013
ΜΠΕΛΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ "ΜΕΡΣΙΝΑ 2013" ΑΠΟ 15/6 - 2/7/13 ΣΤΗΝ ΜΕΡΣΙΝΑ (ΤΟΥΡΚΙΑ).59.796,2514/06/2013
ΣΚ.Ο.ΕΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ59.700,0021/07/2011
ΕΛΛΗΝ.ΟΜΟΣΠ.ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ57.600,0021/07/2011
Ε.Ο.Φ.ΠΑΛΗΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ55.100,0021/07/2011
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠ.ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΛΥΜΠ.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 2011 ΣΤΗΝ Κ.Ο.Ε50.000,0021/11/2011
Ο.Τ.ΕΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012.50.000,0021/02/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012.50.000,0021/12/2012
Ε.Ο.ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ47.600,0021/07/2011
ΕΛΛΗΝ.ΟΜΟΣΠ.ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ47.300,0021/07/2011
ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013.47.000,0028/06/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013.47.000,0028/06/2013
ΒΑΣ.ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΘ.ΣΤΑΔΙΟΥ46.576,0006/07/2011
ΕΛΛΗΝ. ΟΜΟΣΠΟΝΔ. ΤΖΟΥΝΤΟΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ45.900,0021/07/2011
ΕΥΔΑΠΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΕΟΕ45.211,0002/06/2011
ΕΥΔΑΠΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ45.211,0009/06/2011
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥΚΡΑΤΗΣΗ (16) ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΕΟΕ,ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠ.ΑΓΩΝΕΣ "ΛΟΝΔΙΝΟ`12".45.000,0011/11/2011
ΕΚΟ ΑΒΕΕΠΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ.45.000,0014/12/2011
RADIANT TECHNOLOGIES AEBEΑΥΤΟΜΑΤΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟ 11-12/2011.44.157,0027/01/2012
ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.ΕΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΟΕ ΑΠΟ 1/12/11 ΕΩΣ 30/9/12.44.157,0027/01/2012
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΟΕ43.612,5718/05/2011
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ43.145,8021/07/2011
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΟΕ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΛΙΚΙΑ, ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.42.668,4007/12/2012
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΤΟΣΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΟΕ κ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΑΤΟΥ , ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.42.336,0019/12/2011
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012.42.000,0021/12/2012
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΤΗΣΙΟΣ (2014) ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΟΕ.41.820,0003/04/2014
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ40.550,7314/09/2011
ΕΚΟ ΑΒΕΕΠΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ40.207,7508/06/2011
Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.ΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΛΥΜΠ.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 201140.000,0030/05/2011
ΕΛΛΗΝ.ΟΜΟΣΠΟΝΔ.ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ40.000,0008/06/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011.40.000,0008/07/2011
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠ.ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012.40.000,0018/01/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ι.Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012.40.000,0012/07/2012
ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ, "ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ", ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ).40.000,0028/11/2012
ΕΛΛΗΝ.ΦΙΛΑΘΛ.ΟΜΟΣΠ.ΕΠΙΤΡ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ38.600,0021/07/2011
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΕΞΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ TRABZON 201138.432,5020/07/2011
Δ.Ε.ΗΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΟΕ37.474,0026/05/2011
ΕΛΛΗΝ.ΚΩΠΗΛ.ΟΜΟΣΠ.ΦΙΛΑΘΛ.ΝΑΥΤ.ΣΩΜΑΤΕΙΩΝΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΟΦΝΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012.37.000,0012/07/2012
ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΟΕ ΑΠΟ 1/1 - 31/12/13.36.427,6811/03/2013
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΚ.Ο.Ε ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012.36.300,0014/03/2012
ΕΛΛΗΝ.ΟΜΟΣΠ.ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012.36.000,0024/05/2012
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012.36.000,0029/05/2012
Σ.Ε.Γ.Α.ΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΕΓΑΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012.36.000,0022/06/2012
ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΦ\'ΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ35.679,6006/09/2011
ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ35.403,0621/07/2011
ΚΑΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ34.599,9021/07/2011
ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΙΑΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ34.451,4921/07/2011
ΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΟΕ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΝΙΤΗ, ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.33.139,0007/12/2012
ΟΤΕΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.32.500,0010/01/2013
ΣΚΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ32.463,2021/07/2011
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ "TRABZON 2011"31.500,0014/06/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201130.000,0001/03/2011
ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ30.000,0021/07/2011
ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 201130.000,0003/11/2011
ΕΛΛΗΝ.ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΛΥΜΠ.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 2011 ΣΤΗΝ Ε.Γ.Ο.30.000,0021/11/2011
Σύνολο: 1-100 / 1529Σελίδα: 1 / 16
​​​​​