Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 46.780,7715/07/2013
Knoeledge Broadband Services A.E.Προκαταβολή για το έργο «ψηφιακό κέντρο για την διοικητική εξυπηρέτησης και την αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Ν. Ηλείας», βάσει της από 21/9/2013 σύμβασης μεταξύ του Επιμελητηρίου Ηλείας και της Ένωσης Εταιριών Singularlogice A.E. – Knoeledge Broadband Services A.E.43.094,0712/03/2013
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ,ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ,ΤΕΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ 38.538,0721/08/2013
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ,ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 30.887,0523/07/2013
KNOWLEDGE BROADBAND SERVISEIS A.E. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 29.504,6310/08/2011
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ,ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ 29.403,2931/03/2014
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ26.052,4526/09/2013
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΙΑΣΚΑΛΥΨΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΙΑΣ25.000,0012/08/2011
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ- ΜΑΙΟΥ 201324.904,5802/07/2013
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΜελέτη για επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος (της Κρουαζιέρας ) του Νομού Ηλείας 24.600,0026/09/2011
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ24.354,0028/02/2011
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ 24.354,0028/02/2011
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ24.354,0028/02/2011
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΟΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ή ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΉ ΠΗΓΗ24.354,0028/02/2011
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ,ΜΕΤΑΒΑΣΗ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΞ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 20.856,9013/08/2013
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ,ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ 20.650,3620/12/2013
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ,ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ,ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 19.880,9029/11/2013
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ19.880,9029/11/2013
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ,ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ, ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ,ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΡΤΑΛ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)18.623,9130/10/2013
Singularlogice A.Eπροκαταβολή για το έργο «ψηφιακό κέντρο για την διοικητική εξυπηρέτησης και την αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Ν. Ηλείας βάσει της από 21/9/2013 σύμβασης μεταξύ του Επιμελητηρίου Ηλείας και της Ένωσης Εταιριών Singularlogice A.E. – Knoeledge Broadband Services A.E.18.468,8912/03/2013
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΕΡΟΥ,ΤΟΝΕΡ,ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ,ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 18.274,3428/01/2014
ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΔΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ,ΜΤΠΥ,ΦΜΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ18.016,5014/03/2011
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ,ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ,ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ,ΤΟΝΕΡ,ΕΓΚΑΤ.ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ, ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΠΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 17.320,8728/02/2014
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ,ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΕΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ,ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β ΔΕΚΑΠ.ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014,ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ ,ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 15.618,7013/02/2014
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ15.473,8830/12/2013
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ , ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 15.473,1830/12/2012
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΛΕΙΑΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ Ν.ΗΛΕΙΑΣ15.000,0013/04/2011
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ,ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ,ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ13.494,5016/12/2013
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ,ΜΤΠΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ,ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ )12.443,7414/11/2013
ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ,ΜΤΠΥ,ΦΜΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΔΙΜΗΝΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 201112.297,7712/09/2011
ΜΕΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑποζημίωση Προέδρου ,γραμματέα, μελών της Εκλογικής Επιτροπής καθώς και βοηθητικό προσωπικό της Εκλογικής Επιτροπής 12.000,0024/02/2011
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ(ΦΜΥ,Ε.Ε., ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%,ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ, ΜΤΠΥ,),ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ.,ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201311.358,4816/09/2013
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΕΣΕΒΕ)ΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟ 2010 ΣΤΗΝ ΓΕΣΕΒΕ11.354,2003/08/2011
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ,ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ11.343,0214/06/2013
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΣΤ ΔΙΜΗΝΟΥ 201310.890,9115/01/2014
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΕΕ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ)10.208,2603/10/2013
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6 ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΡ.25 ΠΑΡ.6/Ν.3419/2005)10.000,0020/04/2011
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ,ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ,ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)9.832,1114/10/2013
ΜΕΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9.700,0013/04/2011
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΣΕΒΕ(βάσει της Κ1 465/28-2-2007 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.) ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ 20119.589,0303/05/2012
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 9.445,9607/04/2014
ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ,ΦΜΥ , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΓΙΑ Β΄ΔΙΜΗΝΟ 20119.106,3625/05/2011
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20138.840,0012/03/2013
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20138.840,0012/03/2013
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 4% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 20118.816,5813/04/2011
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ (BIC)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 8.000,0008/02/2011
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΕΕ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 4% ΓΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 20127.787,1303/05/2012
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 4% ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 20127.787,1303/05/2012
ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΦΜΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ 01-09-2011 ΕΩΣ 31-10-20117.744,3916/11/2011
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΗ 6 ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 7.705,9809/01/2013
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΔΑΝΕΙΟΥ7.600,0011/07/2013
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΩΣ ΔΑΝΕΙΟ7.600,0009/08/2011
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΣΤΗΝ ΕΣΕΕ7.569,4703/08/2011
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ7.400,0024/09/2013
ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 20106.999,9321/12/2010
ΙΚΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 6.898,1030/11/2011
ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 20116.700,4315/04/2011
ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 20116.700,4214/07/2011
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ,ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ6.555,1314/03/2014
ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΓΙΑ Α ΔΙΜΗΝΟ 20136.477,3012/03/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΕΕΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ 20116.392,6803/05/2012
KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES AEΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 05-05-11 ΕΩΣ 04-04-126.134,6301/11/2012
ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ- ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20116.088,5529/04/2011
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΠΙΤΡΟΠΕΣ- ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20116.008,5528/02/2011
ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 20116.008,5528/03/2011
ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ- ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ6.008,5501/06/2011
ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ6.008,5527/07/2011
ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ -ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 20116.008,5505/09/2011
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΛΕΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ6.000,0008/02/2011
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΛΕΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ6.000,0012/07/2011
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΛΕΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ6.000,0012/07/2011
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΝ ΩΣ ΔΑΝΕΙΟ6.000,0014/02/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ,ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ5.990,8926/02/2013
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 5.980,8926/04/2013
ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20115.972,5128/09/2011
ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΔΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΜΤΠΥ, ΦΜΥ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-01-2012 ΕΩΣ 29-02-20125.815,1212/03/2012
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ,ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ,ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ5.801,6409/12/2013
ΙΚΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 20125.800,3409/01/2013
ΤΑΠΠΕΒΕΚ-ΙΚΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20135.781,8726/04/2013
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ(ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)5.729,7115/04/2013
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ,ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ,ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 5.679,2714/04/2014
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ,ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ5.595,8923/07/2013
ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ5.535,0007/03/2012
ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 09,10/12/20115.500,0016/12/2011
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣΑΠΟΔΟΣΗ 4% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΕΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 20115.496,3623/11/2011
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ- ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ5.426,6029/12/2010
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ5.426,6026/01/2011
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20115.426,6029/10/2011
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ,ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ.ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ.ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.418,7622/10/2013
ΓΑΒΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 9,10-12-115.412,0008/12/2011
ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ,ΜΤΠΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ5.299,5211/05/2012
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΚΟΥΖΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ5.284,3015/12/2010
ΙΚΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΠΠΕΒΕΚ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20135.228,7126/02/2013
ΤΑΠΠΕΒΕΚ-ΙΚΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 20135.226,8901/04/2013
ΙΚΑΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2011 ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 20115.131,5905/09/2011
ΤΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΠΟΨΗΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΑΣΑΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ)5.116,8002/05/2013
ΙΚΑΑΣΦΣΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20115.109,6428/12/2011
ΙΚΑΙΚΑ-ΤΕΑΜ-ΕΤΕΑΜ5.088,0231/07/2012
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 5.043,0004/07/2012
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ5.000,0008/02/2011
Σύνολο: 1-100 / 1252Σελίδα: 1 / 13
​​​​​