Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ημερομηνία: 05/06/2013 11:30:34ΑΔΑ: ΒΕΖΛ46ΨΧ9Υ-0ΑΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/06/2013 11:04:26ΑΔΑ: ΒΕΖΕ46ΨΧ9Υ-ΔΤΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/06/2013 09:21:47ΑΔΑ: ΒΕΖΡ46ΨΧ9Υ-ΨΧΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 31/05/2013 12:40:19ΑΔΑ: ΒΕΧΩ46ΨΧ9Υ-ΦΙΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 31/05/2013 12:14:30ΑΔΑ: ΒΕΧΩ46ΨΧ9Υ-Χ2Η
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 31/05/2013 10:03:45ΑΔΑ: ΒΕΧΩ46ΨΧ9Υ-ΝΘΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 29/05/2013 14:59:11ΑΔΑ: ΒΕΧΒ46ΨΧ9Υ-ΑΦΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 29/05/2013 14:30:06ΑΔΑ: ΒΕΧΒ46ΨΧ9Υ-ΟΘ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 29/05/2013 11:28:25ΑΔΑ: ΒΕΧΒ46ΨΧ9Υ-Φ1Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 1634Σελίδα: 1 / 164