Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 02/05/2013 12:31:08ΑΔΑ: ΒΕΝΕ46ΨΧ9Υ-ΘΣΦ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2013 12:01:08ΑΔΑ: ΒΕΑΑ46ΨΧ9Υ-6ΜΤ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2013 10:56:24ΑΔΑ: ΒΕΑΑ46ΨΧ9Υ-ΛΘΔ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2013 09:35:39ΑΔΑ: ΒΕΑ246ΨΧ9Υ-Τ2Θ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2013 09:07:41ΑΔΑ: ΒΕΑ246ΨΧ9Υ-ΔΒΡ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 12/04/2013 12:39:37ΑΔΑ: ΒΕΑΤ46ΨΧ9Υ-Τ33
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/04/2013 14:19:26ΑΔΑ: ΒΕΑ146ΨΧ9Υ-ΣΧ0
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/04/2013 12:44:24ΑΔΑ: ΒΕΑΞ46ΨΧ9Υ-ΔΔ9
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/03/2013 12:40:44ΑΔΑ: ΒΕΔΧ46ΨΧ9Υ-ΙΙΘ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 201Σελίδα: 1 / 21