Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Γενικός Διευθυντής - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΠΕΛΙΔΗΣ
Ημερομηνία: 10/06/2013 09:58:43ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΨΧ9Υ-Ψ14
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/06/2013 11:15:27ΑΔΑ: ΒΕΖΞ46ΨΧ9Υ-Ο71
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/06/2013 11:06:26ΑΔΑ: ΒΕΖΞ46ΨΧ9Υ-Ε67
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/06/2013 10:24:34ΑΔΑ: ΒΕΖΞ46ΨΧ9Υ-Ι37
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 06/06/2013 12:20:29ΑΔΑ: ΒΕΖΚ46ΨΧ9Υ-ΓΧΡ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 06/06/2013 12:14:10ΑΔΑ: ΒΕΖΚ46ΨΧ9Υ-ΜΨΓ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 06/06/2013 12:10:20ΑΔΑ: ΒΕΖΚ46ΨΧ9Υ-1ΓΝ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/06/2013 11:30:34ΑΔΑ: ΒΕΖΛ46ΨΧ9Υ-0ΑΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/06/2013 08:31:21ΑΔΑ: ΒΕΖΛ46ΨΧ9Υ-Φ7Θ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/06/2013 08:15:59ΑΔΑ: ΒΕΖΛ46ΨΧ9Υ-ΘΝΤ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 3845Σελίδα: 1 / 385