Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Α. Ι. Σ. Υ. Τ. ΕΤΟΥΣ 201139.053.934,8314/04/2011
Κατάσταση συνταξιούχων Συντάξεις έτους 2011 33.436.562,6519/04/2011
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝΧορήγηση Συντάξεων έτους 201425.648.780,0009/01/2014
κατάσταση δικαιούχωνΧορήγηση Συντάξεων έτους 2012 24.523.634,0019/01/2012
κατάσταση δικαιούχων Χορήγηση Συντάξεων έτους 2013 24.060.289,0004/01/2013
-Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης για την απόδοση στους δικαιούχους τομείς και ενώσεις των δικαιωμάτων τους από Αγγελιόσημο που εισπράχθηκε από 1/1/2011 έως 28/2/2011.20.686.845,8028/03/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Υ. Ι. Σ. Υ. Τ. ΕΤΟΥΣ 201119.599.183,0914/04/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Α. Φ. Ε. Ε. Τ. ΕΤΟΥΣ 201117.507.792,1814/04/2011
0Την υποχρέωση απόδοσης στους δικαιούχους(Τομείς ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και Ενώσεις) των δικαιωμάτων τους από το αγγελιόσημο που εισπράχθηκε από 1/1/2012 έως 29/2/2012.16.702.722,7319/03/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Π. Ι. Σ. Υ. Τ. ΕΤΟΥΣ 201114.958.490,6614/04/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Ε. Α. Ι. Σ. Υ. Τ. ΕΤΟΥΣ 201114.520.935,3814/04/2011
0Πληρωμή συντάξεων έτους 2012 (Δ Δνση)13.854.827,7130/01/2012
0Υποχρέωση απόδοσης στους δικαιούχους (Τομείς ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και Ενώσεις) των δικαιωμάτων τους από αγγελιόσημο που εισπράχθηκε απο 1/7/2012 έως 31/8/2012.13.762.023,8517/09/2012
0Την ανάγκη δέσμευσης ποσού για την κατανομή αγγελιοσήμου Α διμήνου 2013 σε δικαιούχους Τομείς του ΕΤΑΠ ΜΜΕ και Ενώσεις13.580.247,5520/03/2013
0Την υποχρέωση απόδοσης στους δικαιούχους(Τομείς ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και Ενώσεις) των δικαιωμάτων τους από αγγελιόσημο που εισπράχθηκε απο 1/5/2012 έως 30/6/2012.12.755.062,3116/07/2012
0Την ανάγκη δέσμευσης ποσού για την κατανομή αγγελιοσήμου Β διμήνου 2013 σε δικαιούχους Τομείς του ΕΤΑΠ ΜΜΕ και Ενώσεις11.645.263,8322/05/2013
Την ανάγκη δέσμευσης ποσού για την κατανομή αγγελιοσήμου Γ διμήνου 2013 σε δικαιούχους Τομείς του ΕΤΑΠ ΜΜΕ και Ενώσεις11.595.745,9019/07/2013
0Την υποχρέωση απόδοσης στους δικαιούχους των δικαιωμάτων τους από το αγγελιόσημο που εισπράχθηκε από 1/11/2011 έως 31/12/201110.840.140,8200/00/0000
0Την υποχρέωση απόδοσης στους δικαιούχους(Τομείς ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και Ενώσεις) των δικαιωμάτων τους από το αγγελιόσημο που εισπράχθηκε από 1/3/2012 έως 30/4/2012.10.687.394,9021/05/2012
ΤΟΜΕΙΣ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ & ΕΝΩΣΕΙΣΤην ανάγκη δέσμευσης ποσού για την κατανομή αγγελιοσήμου ΣΤ διμήνου 2012 σε δικαιούχους Τομείς του ΕΤΑΠ ΜΜΕ και Ενώσεις10.516.111,4116/01/2013
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ Α.Ι.Σ.Υ.Τ. ΤΗΣ Β\' Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ10.423.399,0001/01/2014
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ Α.Ι.Σ.Υ.Τ. ΤΗΣ Β\' Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ10.228.738,0009/01/2013
-Απόδοση στο Α.Κ.Α.ΓΕ. του 10% από τα ποσά που εισπράχθησαν από κοινωνικούς πόρους κατά το έτος 20109.837.898,4728/01/2011
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ8.498.970,0020/01/2012
0Την υπ\'αριθ.45/15-11-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ ΜΜΕ για την υποχρέωση απόδοσης στους δικαιούχους (Τομείς ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και Ενώσεις) των δικαιωμάτων τους από αγγελιόσημο που εισπράχθηκε απο 1/9/2012 έως 31/10/2012.8.161.459,8916/11/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Α. Α. Ξ. Τ. ΕΤΟΥΣ 20118.130.169,5014/04/2011
0ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.706.025,85€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ Δ ΔΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 20117.706.205,8517/06/2011
ΑΚΑΓΕAπόδοση ΑΚΑΓΕ σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των ετησίως εισπραττόμενων ποσών από κοινωνικούς πόρους έτους 2011(Ν.3655/2008) 7.111.996,4300/00/0000
Κατάσταση ασφαλισμένων Παροχές Υγείας έτους 2011.5.588.233,8019/04/2011
0Απόδοση υπέρ Α.Κ.Α.ΓΕ. του 10% των ποσών που εισπράχθηκαν από κοινωνικούς πόρους κατά το έτος 20125.526.623,9508/02/2013
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ5.000.000,0022/01/2013
ΕΤΑΠ-ΜΜΕΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ5.000.000,0030/12/2013
Κατάσταση ΣυνταξιούχωνΕπικουρ. Συντάξεις έτους 20114.107.548,3019/04/2011
κατάσταση δικαιούχωνΧορήγηση επικουρικών Συντάξεων έτους 2012 3.451.568,0019/01/2012
Κατάσταση ΔικαιούχωνΧορήγηση επικουρικών συντάξεων έτους 20143.277.388,0009/01/2014
0Την υποχρέωση απόδοσης στους δικαιούχους των δικαιωμάτων τους από το αγγελιόσημο που εισπράχθηκε από 1/11/2011 έως 31/12/20113.225.587,9700/00/0000
κατάσταση δικαιούχωνΧορήγηση επικουρικών Συντάξεων έτους 20133.112.404,0004/01/2013
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ Ε.Α. Ι. Σ. Υ. Τ. ΤΗΣ Β\' Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ2.889.925,0009/01/2013
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Ε.Α. Ι. Σ. Υ. Τ. ΤΗΣ Β\' Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ2.854.470,0001/01/2014
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ2.798.000,0020/01/2012
0ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.395.140,15€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ Δ ΔΝΣΗΣ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20112.395.140,1517/06/2011
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥΜισθοδοσία τακτικού και έκτακτου προσωπικού του Ταμείου, της αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και της αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2012.2.342.600,0023/01/2012
0ΠΙΣΤΩΣΗ 2.232.303,95 ΕΥΡΩ ΣΕ 616 ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 20112.232.303,9530/12/2011
0Ανάκληση αναληπτικής απόφασης Συντάξεων έτους 20121.810.774,7427/12/2012
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΤην ανάγκη για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματων σε συνταξιούχους μας έτους 20131.575.973,5722/01/2013
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ Α.Φ.Ε.Ε.Τ. ΤΗΣ Β\' Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ1.457.223,0001/01/2014
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ Α.Φ.Ε.Ε.Τ. ΤΗΣ Β\' Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ1.432.040,0009/01/2013
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ Α.Α.Ξ.Τ. ΤΗΣ Β\' Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ1.421.535,0001/01/2014
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ Α.Α.Ξ.Τ. ΤΗΣ Β\' Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ1.397.468,0009/01/2013
ΕΤΕΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ1.391.829,6210/09/2013
0ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.382.876,34€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ Δ ΔΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΠΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 20111.382.876,3417/06/2011
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝΑνάκληση αναληπτικής απόφασης Νο 1 έτους 20131.363.009,8827/12/2013
Χορήγηση Δ.Χ έτους 2013-Ν. έτους 2014 σε 527 Εφημεριδοπώλες Αθήνας.1.351.261,6217/03/2014
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ Α.Ι.Σ.Υ.Τ. ΤΗΣ Β\' Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ1.330.025,2731/12/2013
0ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1.296.141,44 ΕΥΡΩ ΣΕ 718 ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 2011 ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ Δ ΔΝΣΗΣ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ1.296.141,4401/07/2011
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Α\' Δ/ΝΣΗΤην ανάγκη για συμμετοχή σε δαπάνες κοινής συνταξιοδότησης στην Α\' /νση Ασφάλισης Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ σύμφωνα με τον Ν.3232/20041.259.983,6610/04/2013
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ1.244.700,0020/01/2012
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ1.243.200,0020/01/2012
0ΠΙΣΤΩΣΗ 1.228.566,59 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΕ2011 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ ΔΝΣΗΣ ΕΤΑΠ-ΜΜΜΕ1.228.566,5925/10/2011
0ΠΙΣΤΩΣΗ 1.223.918,74 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕΚ 2011 (Δ ΔΝΣΗ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)1.223.918,7415/12/2011
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝΑπόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία, στο Ελληνικό Δημόσιο, στον ΟΑΕΔ, στο ΜΤΠΥ, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο των κρατήσεων που θα γίνουν για λογαριασμό τους για το οικονομικό έτος 20121.162.000,0000/00/0000
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ1.153.788,1320/09/2011
0ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1.149.496,06€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ Δ ΔΝΣΗΣ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΥΠΑ1.149.496,0620/06/2011
0ΠΙΣΤΩΣΗ 1.141.641,82 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20111.141.641,8223/08/2011
0Δαπάνη 1.141.172,29 ευρώ για πληρωμή συντάξεων Ιαν 2012 (Τομέας Σύνταξης ΕΥΠΑ)1.141.172,2911/01/2012
0ΠΙΣΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.134.038,90 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ Δ ΔΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ1.134.038,9014/07/2011
0Καταβολή επιδόματος αδείας 2012 εφημεριδοπωλών Αθήνας1.083.406,2928/06/2012
0Καταβολή ΔΠ 2012 σε 579 δικαιούχους εφημεριδοπώλες Αθήνας1.052.860,8215/05/2012
ΕΤΑΠ-ΜΜΕΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ1.000.000,0030/12/2013
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ 11 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ968.448,4319/06/2012
0Καταβολή εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης σε 10 ασφαλισμένους της Δ Δνσης925.600,9523/04/2012
0Πληρωμή συντάξεων Δεκεμβρίου 2012 - κατηγορία γήρατος900.000,0027/11/2012
0Χορήγηση ΔΠ 2013 στους Εφημεριδοπώλες Αθήνας.869.959,2130/05/2013
0ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 868.062,10€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ Δ΄ ΔΝΣΗΣ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΦΗ/ΛΩΝ & ΥΠ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011868.062,1017/06/2011
0Χορήηση επιδόματος αδείας σε 467 Εφημεριδοπώλες Αθήνας.853.332,7108/07/2013
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ850.000,0022/01/2013
0Την υποχρέωση απόδοσης στους δικαιούχους των δικαιωμάτων τους από το αγγελιόσημο που εισπράχθηκε από 1/11/2011 έως 31/12/2011822.016,0600/00/0000
0ΠΙΣΤΩΣΗ 820.594,24 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Δ ΔΝΣΗΣ-ΕΤΑΠ ΜΜΕ820.594,2413/12/2011
Κατάσταση ΔικαιούχωνΑνεργία έτους 2011748.696,2619/04/2011
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙΤην ανάγκη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων σύμφωνα με τις αιτήσεις των συμβεβλημένων ιατρών & διαγνωστικών μετά των δικαιολογητικών τους κατά το έτος 2011 για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ701.845,8114/05/2013
0ΔΧ 2012 - Ν. Έτους 2013 & αναδρομικά σε 174 Εφημ/λες Αθήνας και Θεσσαλονίκης.645.032,5519/02/2013
0Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης σε 6 ασφαλισμένους της Δ Δνσης636.247,2517/02/2012
0Χορήγηση ΔΧ 2012 - Ν.Έτους 2013 σε 173 Εφημεριδοπώλες Αθήνας634.939,3507/02/2013
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ Ε.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. ΤΗΣ Β\' Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ602.236,3331/12/2013
0Χορήγηση εφάπαξ σε 6 συνταξιούχους της Δ Δνσης596.735,8828/08/2012
0Απόδοση φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών διμήνου Ιαν.-Φεβ. 2013 στο ελληνικό δημόσιο584.422,5006/03/2013
0ΠΙΣΤΩΣΗ 576.326,58 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΔΕΚ 2011 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ576.326,5830/12/2011
0Απόδοση παρακρατηθέντων φόρων Μαΐου-Ιουνίου 2012 στο Ελληνικό Δημόσιο (ΛΔΕΕ-Δ Δνση)565.919,5305/07/2012
0Την υποχρέωση καταβολής της ειδικής εργοδοτικής εισφοράς για το προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΤΕΑΠΟΚΑ του έτους 2011 σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 55 του Ν.3518/2006.534.664,8520/03/2012
-Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης για απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ του ΤΕΑΠΟΚΑ έτους 2010.522.500,4423/03/2011
0ΠΙΣΤΩΣΗ 489.211,65 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ 4 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Δ ΔΝΣΗΣ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ489.211,6529/11/2011
Φ.Σ.ΑΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΣΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΗΝΩΝ 05-07/2011479.738,8403/10/2011
0ΔΧ 2012 - Ν. Έτους 2013 σε εφημεριδοπώλες Αθήνας και Πειραιά479.378,9904/02/2013
0ΔΧ 2012 - Ν. Έτους 2013 σε 132 εφημεριδοπώλες Αθήνας478.278,2130/01/2013
0Ανάκληση αναληπτικής απόφασης Επικ.Συντάξεων έτους 2012469.540,4427/12/2012
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ Α.Α.Ξ.Τ. ΤΗΣ Β\' Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ456.707,0831/12/2013
κατάσταση δικαιούχωνΧορήγηση επικουρικών Συντάξεων έτους 2012 (τροποπ.προϋπολογισμού) 430.000,0021/09/2012
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝΧορήγηση Συντάξεων Αναπηρίας έτους 2013420.000,0011/09/2013
Καταβολή εφάπαξ σε 6 νέους συνταξιούχους της Δ΄ Διεύθυνσης.409.251,5007/10/2013
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Α\' Δ/ΝΣΗΤην ανάγκη για συμμετοχή σε δαπάνες κοινής συνταξιοδότησης στην Α\' /νση Ασφάλισης Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ σύμφωνα με τον Ν.3232/2004406.275,7119/11/2012
Σύνολο: 1-100 / 4267Σελίδα: 1 / 43
​​​​​