Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 21/01/2014 09:22:22ΑΔΑ: ΒΙΨΨ469ΗΦΡ-ΓΝΞ
Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/10/2013 20:36:44ΑΔΑ: ΒΛΛΘ469ΗΦΡ-ΨΨΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 30/05/2013 21:12:20ΑΔΑ: ΒΕΧ7469ΗΦΡ-4ΨΤ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 30/05/2013 21:10:37ΑΔΑ: ΒΕΧ7469ΗΦΡ-ΔΘΡ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 30/05/2013 21:07:12ΑΔΑ: ΒΕΧ7469ΗΦΡ-ΧΡΖ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 30/05/2013 21:03:49ΑΔΑ: ΒΕΧ7469ΗΦΡ-ΜΟΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 286Σελίδα: 1 / 36