Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ν. ΣΥΡΟΥ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.99.900,0014/03/2012
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 99.759,9102/01/2013
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ59.739,9102/01/2013
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.50.000,0027/01/2012
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΌ 01 / 10 / 2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 31 / 12/ 201233.214,6525/02/2013
G.F.ERGOTAXIO ATEΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.23.200,0006/10/2011
G.F.ERGOTAXIO ATEΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.23.200,0006/10/2011
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.23.200,0004/01/2012
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣΔαπάνη υπηρεσιών αποθήκευσης – φύλαξης – πυροπροστασίας και φόρτωσης των ανακυκλώσιμων υλικών .23.000,0002/05/2012
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΥΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.20.880,0004/01/2012
ΘΕΟΦΙΛΟΣ & ΙΩΣΗΦ ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α.20.880,0002/05/2012
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.20.880,0029/06/2012
ΘΕΟΦΙΛΟΣ & ΙΩΣΗΦ ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΥΤΑ16.000,0027/08/2012
ΡΟΥΣΣΟΣ Δ.ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΡΟΥΣΣΟ12.226,8613/09/2011
ΡΟΥΣΣΟΣ Δ.ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΡΟΥΣΣΟ.12.226,8613/09/2011
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΡΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΦΟ.Δ.Σ.Α.11.600,0002/03/2012
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ ΑΠΌ 01 / 10 / 2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 31 / 12/ 201210.440,0025/02/2013
G.F.ERGOTAXIO ATEΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΗΝ G.F.ERGOTAXIO A.T.E.10.185,3609/02/2012
G.F.ERGOTAXIO ATEΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 11/10/11-11/11/11.9.053,6611/11/2011
G.F.ERGOTAXIO ATEΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ 11/10/11-11/11/11.9.053,6611/11/2011
G.F.ERGOTAXIO ATEΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.9.053,6608/12/2011
G.F.ERGOTAXIO ATEΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.9.053,6608/12/2011
G.F.ERGOTAXIO ATEΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΥΡΟΥ.9.048,0015/02/2012
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ.9.000,0004/10/2011
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΌ 01 / 10 / 2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 31 / 12/ 20128.700,0025/02/2013
ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ8.688,8509/11/2011
G.F.ERGOTAXIO ATEΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΣΥΡΟΥ.8.468,0015/02/2012
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.7.840,0031/08/2011
ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ7.600,0001/08/2011
ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΥΡΟΥ7.380,0030/03/2012
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Κ.ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ7.100,0001/08/2011
ΦΡΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ6.300,0001/08/2011
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.6.122,6529/11/2011
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.6.122,6502/12/2011
ΓΑΔ ΜΑΡΙΝΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ6.000,0001/08/2011
ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ6.000,0001/08/2011
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.5.296,9123/12/2011
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.5.296,9113/02/2012
ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚ. ΠΕΤΡΟΣΚαταβολή δαπάνης εργασιών χρωματισμού κτιρίων Χ.Υ.Τ.Α. Σύρου4.945,0822/11/2012
ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΝΟΜΙΚΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΣΥΡΟΥ4.945,0825/02/2013
ΦΡΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟ ΦΡΕΡΗ4.848,3213/09/2011
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ4.800,0001/08/2011
Δ.ΟΥ. ΣΥΡΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Φόρος προμηθευτών 8%4.267,6229/03/2013
ΘΕΟΦΙΛΟΣ & ΙΩΣΗΦ ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α.4.181,8025/02/2013
G.F.ERGOTAXIO ATEΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Χ.Υ.Τ.Α.3.896,1007/12/2011
G.F.ERGOTAXIO ATEΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Χ.Υ.Τ.Α.3.896,1008/12/2011
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011.3.891,5018/11/2011
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.3.761,7506/10/2011
ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ-ΣΥΡΟΣ Α.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ-ΣΥΡΟΣ Α.Ε.3.715,3013/09/2011
ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ-ΣΥΡΟΣ Α.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ-ΣΥΡΟΣ Α.Ε.3.715,3013/09/2011
ΡΟΥΣΣΟΣ Δ.ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ3.619,2010/08/2011
ΡΟΥΣΣΟΣ Δ.ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ3.619,2010/08/2011
ΡΟΥΣΣΟΣ Δ.ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.3.563,5229/08/2011
ΡΟΥΣΣΟΣ Δ.ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.3.563,5207/09/2011
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ3.454,3625/02/2013
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011.3.360,0001/09/2011
ΔΟΥ ΣΥΡΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Φόρος προμηθευτών 8%3.314,1329/08/2012
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ3.236,4014/05/2012
ΔΟΥ ΣΥΡΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Φόρος προμηθευτών 8%3.188,6129/11/2011
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.3.177,7228/10/2011
ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.3.156,8026/09/2011
ΦΡΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟ ΦΡΕΡΗ3.143,1213/09/2011
ΡΟΥΣΣΟΣ Δ.ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.3.013,3431/08/2011
ΡΟΥΣΣΟΣ Δ.ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.3.013,3407/09/2011
ΡΟΥΣΣΟΣ Δ.ΜΑΡΚΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΖΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.2.842,7513/09/2011
ΡΟΥΣΣΟΣ Δ.ΜΑΡΚΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΖΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.2.842,7509/11/2011
ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ2.775,0206/10/2011
Ι. & Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι.&Δ.ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.2.633,2013/09/2011
Ι. & Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι. & Δ.ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.2.633,2013/09/2011
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Κ.ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ2.599,9006/10/2011
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ.2.500,0004/10/2011
ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ2.389,6001/08/2011
ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ2.389,6001/09/2011
ΦΡΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ2.303,5406/10/2011
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ2.238,8001/08/2011
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Κ.ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ2.238,8001/09/2011
ΘΕΟΦΙΛΟΣ & ΙΩΣΗΦ ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α.2.227,2014/03/2012
ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ2.182,3006/10/2011
Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Φόρος προμηθευτών 8%2.152,1228/12/2011
ΓΑΔ ΜΑΡΙΝΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ2.094,7406/10/2011
Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Φόρος προμηθευτών 8%2.093,5427/12/2012
Σ.ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ2.088,0026/06/2012
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011.2.073,2603/02/2012
HACH LANGE - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ Χ.ΥΤ.Α.2.030,2330/07/2012
ΦΡΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ1.983,6001/08/2011
ΦΡΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ1.983,6001/09/2011
Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ – ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8 %1.975,1631/05/2012
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ1.972,0020/09/2012
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ1.972,0026/03/2013
ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ1.879,2001/08/2011
ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ1.879,2001/09/2011
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.1.842,0823/09/2011
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ1.842,0809/11/2011
ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ν. ΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΌ 01 / 01 / 2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 31 / 012 / 2012 .1.841,0431/12/2012
ΓΑΔ ΜΑΡΙΝΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ1.803,8001/08/2011
ΓΑΔ ΜΑΡΙΝΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ1.803,8001/09/2011
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ .1.763,2013/07/2012
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ1.757,9606/10/2011
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ1.757,9606/10/2011
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ1.757,9606/10/2011
Σύνολο: 1-100 / 563Σελίδα: 1 / 6
​​​​​