Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Προϊστάμενος Διεύθυνσης - Σοφία Ηρακλείδου
Ημερομηνία: 10/04/2014 11:38:12ΑΔΑ: ΒΙΗΔ469Η9Χ-2ΞΘ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/04/2014 15:08:06ΑΔΑ: ΒΙΗΥ469Η9Χ-ΔΘΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/04/2014 11:37:41ΑΔΑ: ΒΙΗΥ469Η9Χ-9ΥΡ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/03/2014 12:09:21ΑΔΑ: ΒΙΞΕ469Η9Χ-031
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 27/03/2014 12:26:02ΑΔΑ: ΒΙΞΡ469Η9Χ-ΘΟΤ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 11-20 / 315Σελίδα: 2 / 32