Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Παροχή υπηρεσιών
Ημερομηνία: 28/06/2012 13:05:47ΑΔΑ: Β4ΛΝ6ΔΛ-0ΞΞ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/06/2012 12:59:19ΑΔΑ: Β4ΛΝ6ΔΛ-Ψ9Φ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/06/2012 12:53:29ΑΔΑ: Β4ΛΝ6ΔΛ-ΔΒ6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/05/2012 11:45:45ΑΔΑ: Β4926ΔΛ-ΛΟ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 100Σελίδα: 1 / 10