Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Προμήθειες
Ημερομηνία: 11/01/2011 13:19:33ΑΔΑ: 4Α9Ι6ΔΛ-8
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/12/2010 13:54:23ΑΔΑ: 4ΙΦΖ6ΔΛ-1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/12/2010 15:12:47ΑΔΑ: 4ΙΦ86ΔΛ-Ξ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/12/2010 14:47:05ΑΔΑ: 4ΙΦ86ΔΛ-Β
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/12/2010 14:36:49ΑΔΑ: 4ΙΦ86ΔΛ-6
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/12/2010 14:07:31ΑΔΑ: 4ΙΦ86ΔΛ-Π
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/12/2010 15:23:51ΑΔΑ: 4ΙΦΧ6ΔΛ-Ρ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/12/2010 14:05:25ΑΔΑ: 4ΙΦΧ6ΔΛ-Υ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/12/2010 13:26:39ΑΔΑ: 4ΙΦΧ6ΔΛ-Ω
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/12/2010 12:37:26ΑΔΑ: 4ΙΦΧ6ΔΛ-Χ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 127Σελίδα: 1 / 13