Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Προμήθειες
Ημερομηνία: 09/04/2013 14:07:53ΑΔΑ: ΒΕΑΙ469ΗΕ9-ΔΥΑ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 09/04/2013 13:49:15ΑΔΑ: ΒΕΑΙ469ΗΕ9-14Κ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 09/04/2013 13:42:30ΑΔΑ: ΒΕΑΙ469ΗΕ9-5ΕΝ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/03/2013 12:37:48ΑΔΑ: ΒΕΔΧ469ΗΕ9-ΜΤ1
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/03/2013 14:40:25ΑΔΑ: ΒΕΔ0469ΗΕ9-ΝΩ6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 20/02/2013 11:15:01ΑΔΑ: ΒΕΤΠ469ΗΕ9-61Σ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 20/02/2013 11:05:54ΑΔΑ: ΒΕΤΠ469ΗΕ9-Φ7Μ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 259Σελίδα: 1 / 26