Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 15/04/2014 13:56:00ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩ0Ο-ΝΓΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 13:33:03ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩ0Ο-Η0Λ
Είδος: (ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν. 3861/2010 )-Χορήγηση, αναστολή χορήγησης, τροποποίηση οικοδομικών αδειών Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 13:29:23ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩ0Ο-ΟΑ5
Είδος: (ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν. 3861/2010 )-Χορήγηση, αναστολή χορήγησης, τροποποίηση οικοδομικών αδειών Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 11:11:39ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩ0Ο-06Β
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 11:02:54ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩ0Ο-Υ3Ο
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 9-16 / 16836Σελίδα: 2 / 2105