Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
PLANET A.E.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων75.165,6620/01/2014
PLANET A.E.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων75.165,6620/01/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες58.746,0030/07/2013
PLANET A.E.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων51.180,0630/04/2013
PLANET A.E.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων51.180,0620/01/2014
PLANET A.E.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων51.180,0620/01/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες51.100,0023/07/2013
PLANET A.E.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων50.110,4430/04/2013
ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕδιάθεση υλικών και ατόμων για εσωτερικές εργασίες, μεταφορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού 49.482,9019/07/2012
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες38.400,0025/07/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Ηλεκτρισμός29.674,0021/02/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης28.890,0025/02/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης28.890,0004/03/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες28.620,0018/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες28.350,0017/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης26.460,0025/02/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες26.190,0023/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες25.920,0023/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες25.920,0024/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης25.785,0025/02/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες25.650,0023/12/2013
PLANET A.E.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων25.590,0326/06/2013
PLANET A.E.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων25.590,0326/06/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες25.380,0024/12/2013
PLANET A.E.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων25.055,2226/06/2013
PLANET A.E.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων25.055,2226/06/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης24.300,0027/02/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες24.030,0020/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες23.620,0007/10/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες23.490,0020/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες23.490,0020/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες23.490,0023/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες23.220,0024/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες22.680,0020/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες21.870,0018/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες21.060,0024/12/2013
ΝΟΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΟΝ.ΕΠΕΟπτικοακουστικό υλικό20.910,0017/09/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες20.790,0018/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες20.520,0019/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες20.250,0020/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες20.250,0023/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες18.630,0018/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες18.630,0019/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες18.360,0018/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες18.360,0019/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες18.360,0020/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες18.360,0020/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες18.360,0023/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες18.360,0023/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης18.135,0026/03/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες18.090,0018/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες18.090,0019/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες18.090,0019/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες18.090,0023/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης17.390,0004/03/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες17.280,0019/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες16.800,0009/09/2013
Μπρέστα Λαμπρινήαμοιβη δικηγόρου για παροχή νομικών υπηρεσιών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στον καθολικό του διάδοχο (ΙΕΠ) για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2011 και από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2012.16.605,0022/06/2012
«Εταιρία Δικηγόρων Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν.Κ Χλέπας & Συνεργάτεςαμοιβη δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στον καθολικό του διάδοχο (ΙΕΠ) για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2011 και από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2012.16.605,0022/06/2012
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙαμοιβή των συμβασιούχων του έργου με τίτλο «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012»,16.351,2231/08/2012
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων16.113,0011/03/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες15.660,0020/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης15.660,0025/02/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης15.660,0025/02/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες15.390,0018/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες15.390,0019/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες15.390,0020/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης15.390,0025/02/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης15.390,0004/03/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης15.120,0025/02/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες15.000,0023/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες14.440,0019/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες14.087,0031/03/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες14.000,0029/10/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες13.926,7817/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες13.635,7209/01/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες12.960,0017/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες12.960,0017/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης12.960,0025/02/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης12.960,0025/02/2014
ON DEMAND Α.Ε. Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρηματικών Εντύπων Α.Ε.Αναπαραγωγή έντυπου υλικού12.126,8031/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες12.000,0021/03/2014
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΕ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ11.193,0009/04/2012
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΕ11.193,0030/04/2012
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΕΕ - ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ11.193,0030/05/2012
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΕΕ11.193,0029/06/2012
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ11.193,0029/08/2012
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΕΕ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ11.193,0031/07/2012
ΜΠΡΕΣΤΑ Σ. ΛΑΜΠΡΙΝΗΝομικές υπηρεσίες11.070,0017/07/2013
ΑΠ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ-Ν.-Κ.ΧΛΕΠΑΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΝομικές υπηρεσίες11.070,0017/07/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες10.500,0030/07/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες10.300,0021/02/2014
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣΕξόφληση ενοικίου10.034,7624/12/2013
ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣΕξόφληση ενοικίου10.034,7624/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίων10.034,7621/02/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες9.760,0003/12/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες9.676,0005/11/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες9.664,0008/10/2013
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες9.592,0017/02/2014
[Πολλαπλοί Δικαιούχοι]Διάφορες υπηρεσίες9.000,0021/02/2014
Σύνολο: 1-100 / 1284Σελίδα: 1 / 13
​​​​​