Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Διευθυντής - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία: 10/12/2013 11:13:22ΑΔΑ: ΒΛΓ74691ΩΓ-ΥΚΒ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 10/12/2013 11:11:02ΑΔΑ: ΒΛΓ74691ΩΓ-6ΛΟ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 10/12/2013 11:08:02ΑΔΑ: ΒΛΓ74691ΩΓ-ΝΜΓ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 09/12/2013 12:04:13ΑΔΑ: ΒΛΓΒ4691ΩΓ-ΔΘ6
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 09/12/2013 11:58:32ΑΔΑ: ΒΛΓΒ4691ΩΓ-ΓΕΔ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 09/12/2013 11:55:14ΑΔΑ: ΒΛΓΒ4691ΩΓ-9ΑΔ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 06/12/2013 10:29:24ΑΔΑ: ΒΛΓΠ4691ΩΓ-29Ρ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 06/12/2013 10:26:15ΑΔΑ: ΒΛΓΠ4691ΩΓ-ΒΨΔ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/12/2013 11:45:23ΑΔΑ: ΒΛ0Ζ4691ΩΓ-805
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 02/12/2013 14:15:43ΑΔΑ: ΒΛ0Ν4691ΩΓ-ΞΥΠ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 322Σελίδα: 1 / 33