Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 23/04/2014 12:00:52ΑΔΑ: ΒΙ0Β4690ΒΥ-Γ5Τ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 12:06:16ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4690ΒΥ-ΒΘΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 10:51:04ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4690ΒΥ-Θ4Ε
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 10:47:00ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4690ΒΥ-5ΓΝ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:15:56ΑΔΑ: ΒΙΗΜ4690ΒΥ-ΩΟΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:03:11ΑΔΑ: ΒΙΗΜ4690ΒΥ-ΠΤ7
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 13:58:29ΑΔΑ: ΒΙΗΜ4690ΒΥ-Ζ4Γ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 13:23:05ΑΔΑ: ΒΙΗΜ4690ΒΥ-0ΛΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 3847Σελίδα: 1 / 481