Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜισθοδοσία μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου επιδόματος αδείας και Δώρου Χριστουγέννων 2011132.591,8823/11/2011
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ88.558,8824/11/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Δ.Χ.37.306,4921/02/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΚαταβολής μισθοδοσίας εξόφλησης μηνός Οκτωβρίου και μισθοδοσίας Νοεμβρίου 201135.649,0002/12/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ34.040,9111/01/2012
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ33.222,1205/07/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ31.312,7226/10/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΚαταβολής μισθοδοσίας προκαταβολή μηνός Δεκεμβρίου και Δώρο Χριστουγέννων 2011 ποσού 27.305,31 και εξόφληση μηνός Νοεμβρίου 27,29 ευρώ σε βάρος του κωδ.60 27.332,614/12/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ27.299,7816/09/2011
ΙΚΑΙΚΑ Δεκεμβρίου, ΙΚΑ δώρου Χριστουγέννων και ρύθμιση οφειλών24.615,7827/02/2013
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Δ.Χ.23.550,7311/04/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΚαταβολής μισθοδοσίας που κατάσταση μισθοδοσίας του Νοεμβρίου & καταβολή μισθοδοσίας που αφορά την εξόφληση Νοεμβρίου 2012, στον σχετιζόμενο με σύμβαση μίσθωσης έργου κ. Δουκάκη Εμμανουήλ 22.041,4521/12/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜισθοδοσίας εξόφλησης μηνός Δεκεμβρίου 201220.979,8231/12/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ19.912,2915/07/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 201117.987,8227/04/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΚαταβολής μισθοδοσίας που αφορά την κατάσταση μισθοδοσίας εξόφλησης μηνός Ιανουαρίου - προκαταβολής Φεβρουαρίου 2013 17.824,6208/03/2013
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΔΧ ΩΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΟΣΟΥ 17.566,74 ΕΥΡΩ17.566,7429/05/2012
ΙΚΑοφειλές και προσαυξήσεις ΙΚΑ 17.402,7824/12/2012
ΙΚΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ16.861,0930/01/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 201216.243,9828/05/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201115.589,5428/03/2011
ΙΚΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ15.289,9328/12/2011
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 15.139,5227/04/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ14.834,4730/11/2012
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ14.685,1130/11/2011
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ14.564,0629/04/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ προκαταβολή του μηνός Ιουλίου 201213.800,0031/07/2012
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΑΣΦΑΛΙΣΗ13.661,0001/06/2012
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 13.631,00 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΔΧ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 13.631,0001/06/2012
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 13.631,00 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΔΧ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201213.631,0001/06/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201113.600,0003/10/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 201113.200,0016/11/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201112.800,0021/04/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΕΔΧΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠΟΣΟΥ 12.800,00 ΕΥΡΩ12.800,0029/07/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201112.750,1503/05/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ12.719,1416/11/2011
ΙΚΑαγορά ΙΚΑ Νοεμβρίου 12.408,9428/12/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Δ.Χ.12.400,0011/01/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ12.260,7616/09/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 12.200,0003/07/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΔΧ12.074,3511/04/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201111.893,7403/01/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΚαταβολή δώρου Χριστουγέννων 2012 11.849,3724/12/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙπροκαταβολή του μηνός Αυγούστου 10.800,0014/08/2012
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΏΝ10.736,3226/04/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2011 ΠΟΣΟΥ 9.906,04 ΕΥΡΩ9.906,0417/06/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΔΧ ΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2012 ΠΟΣΟΥ 9.600,00 ΕΥΡΩ9.600,0029/05/2012
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘ/ΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ καιΠΡΟΑΥΞΉΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ9.366,5616/07/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙEξόφληση του μηνός Αυγούστου 9.351,3906/09/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ Κ.Ε.Δ.Χ.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2011 9.300,0027/05/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΚαταβολής μισθοδοσίας που αφορά την κατάσταση μισθοδοσίας προκαταβολής μηνός Ιανουαρίου 2013 9.000,0007/02/2013
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ8.860,6025/10/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΔΧ ΩΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2012 ΠΟΣΟΥ 8.806,05 ΕΥΡΩ 8.806,0515/06/2012
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ8.226,5618/05/2012
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Δ΄ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠ.ΑΡ.2760/7-5-20128.226,5628/05/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 20117.750,0028/03/2011
ΓΩΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ7.699,9620/06/2011
ΓΩΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΡΕΩΠΩΛΕΙΟ7.699,9620/06/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ & ΕΝΑΝΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 20117.604,6005/07/2011
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ 132/2010,143 & 149/2011 7.512,8003/05/2011
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΏΝ7.489,9214/11/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ7.330,9118/07/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙεξόφληση του μηνός Ιουλίου 20127.231,0008/08/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΚαταβολής μισθοδοσίας που αφορά την κατάσταση μισθοδοσίας εξόφλησης 20127.123,1619/02/2013
ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ6.985,1705/01/2012
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ6.925,8017/08/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 20116.754,2721/04/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ6.663,9117/11/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠ.ΑΔΕΙΑΣ 2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΧ ΠΟΣΟΥ 6.545,35 ΕΥΡΩ6.545,3529/07/2011
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΗΧΗΤΙΚΑ6.519,0013/09/2011
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ6.500,0006/07/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΔΧ ΩΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΟΣΟΥ 6.162,67 ΕΥΡΩ6.162,6729/05/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 20126.097,3226/07/2012
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Δ.Χ.6.000,0211/04/2012
ΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥΦΜΥ και ΦΟΡΟΣ & ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΤΡΙΤΩΝ5.887,8305/12/2012
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ5.801,9114/04/2011
ΙΚΑρύθμιση οφειλών IKA5.734,2604/02/2013
ΙΚΑρύθμιση οφειλών σε βάρος του κωδ. 55.5.734,2629/03/2013
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΥΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ5.724,0015/07/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ5.424,0021/04/2011
ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ5.424,0008/06/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΑ)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 5.390,3006/07/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΔΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ5.390,3014/09/2011
ΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥΠΕΡΑΙΩΣΗ5.390,3017/05/2012
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ5.368,1602/05/2011
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 5.368,16 ΕΥΡΩ ΣΤΟ Δ΄ΤΑΜΕΙΟ ΙΚΑ5.368,1609/05/2011
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟ Δ΄ΤΑΜΕΙΟ ΙΚΑ5.368,1603/06/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 20125.363,4628/05/2012
Δ.Ο.Υ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥΠεραίωση5.337,1928/08/2012
ΣΙΤ-ΙΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 5.000,00 ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ Τ.Δ.Α.6/2009 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIT-IN HELLAS ΕΠΕ5.000,0003/05/2011
ΤΕΟΜ ΒΑΣ.ΙΩΑΝ.ΚΑΚΑΛΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ5.000,0002/08/2011
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΝΑΝΤΙ ΤΠΥ 57/2011 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ5.000,0013/09/2011
ΚΑΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ5.000,0014/09/2011
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ5.000,0011/11/2011
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ5.000,0030/12/2011
ΣΙΤ-ΙΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΕΞΟΦΛΗΣΗ Τ.Δ.Α.6/2006 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SIT-IN HELLAS ΕΠΕ 4.996,0027/05/2011
ΘΕΑΤΡΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 4.995,00 ΕΥΡΩ ΩΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΡΙΘ.35/2010 ΤΠΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΑΦΜ 0996576374.995,0017/06/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20114.843,7711/11/2011
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΕΔΧΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 4.708,32 ΕΥΡΩ ΩΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΣΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ4.708,3229/07/2011
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ Ι. & Χ. Ο.Ε.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT4.698,7403/01/2012
Σύνολο: 1-100 / 692Σελίδα: 1 / 7
​​​​​