Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 16/04/2014 12:33:52ΑΔΑ: ΒΙΗΝΟΚ6Α-ΡΝΡ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 09:24:22ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΚ6Α-3ΘΗ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 09:21:04ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΚ6Α-Σ4Ι
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/04/2014 09:16:26ΑΔΑ: ΒΙΗΤΟΚ6Α-Η6Δ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/04/2014 14:31:34ΑΔΑ: ΒΙΗΥΟΚ6Α-Γ6Υ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/03/2014 12:21:56ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΚ6Α-ΣΓ6
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/03/2014 12:09:51ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΚ6Α-6ΨΣ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/03/2014 12:07:03ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΚ6Α-26Χ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 292Σελίδα: 1 / 37