Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ¨ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ¨
Ημερομηνία: 17/04/2014 09:59:54ΑΔΑ: ΒΙΗΧ4690ΒΑ-Ξ24
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 08:46:31ΑΔΑ: ΒΙΗΧ4690ΒΑ-ΠΟΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:20:44ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4690ΒΑ-753
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:11:51ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4690ΒΑ-974
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 09:29:20ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4690ΒΑ-ΧΥΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 09:26:42ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4690ΒΑ-Κ7Ξ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 08:37:55ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4690ΒΑ-Μ1Κ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 10893Σελίδα: 1 / 1090