Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 16/04/2014 10:45:30ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469077-ΥΞΔ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 10:41:30ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469077-Ν31
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 09:28:14ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469077-ΖΛ5
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 12:54:24ΑΔΑ: ΒΙΗΜ469077-ΟΥΘ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 12:51:32ΑΔΑ: ΒΙΗΜ469077-Β0Η
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 10182Σελίδα: 1 / 1273