Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕ ΔΕΗ ΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Κ.ΛΠ. 2011 ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ10.400,5910/02/2012
ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΘΕΟΔΟΡΟΣΠΛΥΣΙΜΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ8.730,7922/10/2012
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ8.435,7804/10/2012
ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚαθαρισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων τους Μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο 2011. 8.068,8020/12/2011
ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 8.068,8026/10/2012
VD OIL ΧΑΛΚΙΑΣΠρομήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το 20117.720,6520/12/2011
ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 6.912,6021/11/2012
ΔΕΗ Α.Ε.ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ6.300,0022/10/2012
ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Καθαρισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου για τους μήνες Ιανουάριο –Φεβρουάριο –Μάρτιο του 2011. 6.051,6019/04/2011
ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΘΕΟΔΟΡΟΣΠΛΥΣΙΜΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ4.916,0611/01/2013
ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚαθαρισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο και καθαρισμός μοκετών 2011.4.895,4005/08/2011
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ4.840,8029/03/2013
VD OIL ΧΑΛΚΙΑΣΠρομήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Ιανουάριο του 20114.744,8619/04/2011
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΑμοιβή των υπαλλήλων του Κέντρου για εργασία σε νυκτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτεμβριο, Οκτώβριο 2011. 4.633,6520/12/2011
VD OIL ΧΑΛΚΙΑΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ4.455,7822/10/2012
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ Μικροέξοδα στα παιδιά του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας για το χρονικό διάστημα από 1-8-2011 μέχρι 30-11-2011. 4.376,1701/12/2011
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΑμοιβή των υπαλλήλων του Κέντρου για εργασία σε νυκτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες στους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο 20114.325,6515/06/2011
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΑμοιβής των υπαλλήλων του Κέντρου για εργασία σε νυκτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες στους μήνες Απρίλιο, Μάιο Ιούνιο 2011. 4.234,2506/10/2011
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ) ΑΠΟ 1-1-2011 ΩΣ 31-3-20113.986,9911/04/2011
ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣΠλύσιμο ρούχων των παιδιών τους Μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2011. 3.831,2019/04/2011
ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣΠλύσιμο ρούχων των παιδιών τους Μήνες Απρίλιο Μάιο Ιούνιο 2011.3.787,4105/08/2011
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕκτέλεση υπηρεσίας κατά τις νυκτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Κέντρου στους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο του 2012.3.421,2412/07/2012
ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20113.335,1520/12/2011
ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΛΥΣΙΜΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3.233,7914/03/2011
VD OIL ΧΑΛΚΙΑΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ2.904,1811/10/2012
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕ ΔΕΗ ΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Κ.ΛΠ. 2011 ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ2.763,4110/02/2012
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΑΜΟΙΒΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 20102.705,6116/03/2011
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΜικροέξοδα στα παιδιά του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας για το χρονικό διάστημα από 1-4-2011 μέχρι 31-5-2011.2.561,6315/06/2011
ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠλύσιμο των ρούχων των παιδιών τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2011. 2.509,9420/12/2011
VD OIL ΧΑΛΚΙΑΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ2.467,1121/11/2012
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ2.275,3609/01/2013
ΔΕΗ Α.Ε.Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από 20-4-2011 ως 25-7-20112.226,0005/08/2011
ΔΕΗ Α.Ε.Kατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από 20-7-2011 ως 17-11-20112.174,0020/12/2011
ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ2.155,2305/08/2011
ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε.προμήθειας διάφορων ειδών διατροφής για τους μήνες Ιανουάριο –Φεβρουάριο του 2011 2.104,2419/04/2011
ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ2.049,0011/10/2012
ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ2.017,2014/03/2011
ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 20122.017,2024/09/2012
ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 2.017,2011/01/2013
ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΙΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΥΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 20101.968,1114/03/2011
ΔΕΗ Α.Ε.Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από 24-1-2011 ως 23-03-20111.961,1819/04/2011
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΠρομήθεια υποδημάτων των φιλοξενούμενων παιδιών του κέντρου1.950,1419/04/2011
ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ1.891,0125/10/2012
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΜικροέξοδα στα παιδιά του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας για το χρονικό διάστημα από 1-6-2011 μέχρι 31-7-2011.1.848,8605/08/2011
ΜΙΜΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ1.752,3721/11/2012
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 22-10-2010 ΩΣ 27-12-20101.732,8214/03/2011
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ1.710,5625/10/2012
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ1.578,6226/10/2012
ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΠΡΟΜΗΘΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 20111.529,3220/12/2011
VD OIL ΧΑΛΚΙΑΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ1.518,4814/03/2011
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ χαρτζιλίκι φιλοξενούμενων παιδιων1.485,3904/09/2013
ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 20111.397,5005/08/2011
ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20111.299,6620/12/2011
ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΘΕΟΔΟΡΟΣΠΛΥΣΙΜΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ 1.256,0804/10/2012
ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣπλυντικά1.245,7403/04/2013
ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Προμήθεια ειδών διατροφής για τους μήνες Ιανουάριο –Φεβρουάριο του 20111.200,5119/04/2011
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ)1.190,7514/03/2011
ΟΤΕ Α.ΕΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟ 01-11-11 ΕΩΣ 30-04-121.153,0025/09/2012
ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣΠρομήθεια γραφικής ύλης για το έτος 20111.100,2220/12/2011
ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣΠρομήθεια βιβλίων1.089,4820/12/2011
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ1.087,3221/11/2012
ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΙΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1.018,6910/01/2013
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΣυμμετοχή των παιδιών στις εκδρομές των σχολείων τους 1.007,0019/05/2011
ΠΕΤΡΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΩΒΑΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ1.003,2825/10/2012
ΜΙΜΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ988,6325/10/2012
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ974,1621/11/2012
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚΟΥΡΕΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ950,0029/03/2013
ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 949,2021/11/2012
ΑΦΟΙ ΓΩΓΟΥΛΟΙ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΚΛΠ940,9525/10/2012
ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΙΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.Προμήθεια φαρμάκων για τα φιλοξενούμενα παιδιά του Κέντρου το 2011906,8220/12/2011
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΩΡΟ ΣΕ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ880,5004/10/2012
ΟΤΕ Ο.Ε.Πληρωμή τηλεφωνικών τελών από 1-5-11 μέχρι 31-10-11 για τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις ανάγκες των φιλοξενούμενων παιδιών του Κέντρου.850,0020/12/2011
ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΘΕΟΔΟΡΟΣΠΛΥΣΙΜΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ842,5521/11/2012
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΚούρεμα των φιλοξενούμενων παιδιών του κέντρου για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο_Οκτώβριο 2011.840,0001/12/2011
ΗΛΙΑΣ ΧΡ. ΓΚΕΡΠΕΝΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ817,3825/10/2012
ΜΙΜΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ798,9209/01/2013
ΜΙΜΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ782,8511/01/2013
ΗΛΙΑΣ ΧΡ. ΓΚΕΡΠΕΝΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ768,9309/01/2013
ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2011768,5305/08/2011
ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011736,7020/12/2011
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠρομήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες733,9419/04/2011
ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ731,5025/10/2012
ΠΕΤΡΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΩΒΑΣ ΟΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011722,2820/12/2011
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ719,8124/10/2012
ΖΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ 713,4021/11/2012
ΤΣΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠρομήθεια μελανών εκτυπωτών κ.λπ. για το 2011697,9420/12/2011
ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Φ. ΔΑΒΑΝΕΛΟΥΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΙΟ 2011.690,0005/08/2011
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β. ΠΕΓΚΑΠρομήθεια ειδών διατροφής για τους μήνες Ιανουάριο –Φεβρουάριο-Μαρτίο του 2011 679,5519/04/2011
ΟΤΕ Ο.Ε.Τηλεφωνικά τέλη από 1-11-10 μέχρι 28-3-11669,0019/04/2011
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΚούρεμα τω φιλοξενούμενων παιδιών του κέντρου για τους μήνες Ιανουάριο- Φεβρουάριο –Μάρτιο του 2011. 660,0019/04/2011
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΚούρεμα τω φιλοξενούμενων παιδιών του κέντρου για τους μήνες Απρίλιο Μάιο Ιούνιο 2011.660,0005/08/2011
ΠΕΤΡΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΩΒΑΣ ΟΕΠρομήθεια ειδών διατροφής για τους μήνες Ιανουάριο –Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2011 634,6019/04/2011
ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ 2011623,0305/08/2011
ΗΛΙΑΣ ΓΚΕΡΠΕΝΗΣΠρομήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση και επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του κέντρου.616,9305/08/2011
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΚαταβολή δώρου στα φιλοξενούμενα παιδιά του κέντρου για την ονομαστική τους εορτή και γενέθλια616,3519/04/2011
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ61514/03/2011
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ. ΖΙΑΓΚΑΣΥΠΟΒΟΛΉ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ615,0020/12/2011
ΗΛΙΑΣ ΧΡ. ΓΚΕΡΠΕΝΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ615,0022/10/2012
ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ609,2909/01/2013
ΔΕΗ Α.Ε.ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ604,0017/01/2013
Σύνολο: 1-100 / 274Σελίδα: 1 / 3
​​​​​