Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:01:52ΑΔΑ: ΒΙΗΧ4690ΒΜ-Ξ25
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 10:59:13ΑΔΑ: ΒΙΗΧ4690ΒΜ-ΜΤ1
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 09:01:32ΑΔΑ: ΒΙΗΧ4690ΒΜ-9ΣΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:38:25ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4690ΒΜ-ΗΕΞ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:12:19ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4690ΒΜ-ΗΜΗ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 15:03:07ΑΔΑ: ΒΙΗΜ4690ΒΜ-Δ7Μ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:54:45ΑΔΑ: ΒΙΗΜ4690ΒΜ-Υ1Υ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 13:09:06ΑΔΑ: ΒΙΗΜ4690ΒΜ-0Β5
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 7898Σελίδα: 1 / 988