Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 25/04/2014 08:36:46ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4690ΒΜ-ΜΟΕ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/04/2014 08:34:00ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4690ΒΜ-26Λ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 14:00:39ΑΔΑ: ΒΙ074690ΒΜ-9Χ3
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 13:24:45ΑΔΑ: ΒΙ074690ΒΜ-946
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 13:24:45ΑΔΑ: ΒΙ074690ΒΜ-ΡΔ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 13:23:51ΑΔΑ: ΒΙ074690ΒΜ-ΛΚΣ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 13:22:01ΑΔΑ: ΒΙ074690ΒΜ-Ρ33
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 13:21:15ΑΔΑ: ΒΙ074690ΒΜ-ΓΙΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 7915Σελίδα: 1 / 990