Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημερομηνία: 06/06/2013 13:23:56ΑΔΑ: ΒΕΖΚΟΡΥΚ-Ν2Ε
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 06/06/2013 13:21:38ΑΔΑ: ΒΕΖΚΟΡΥΚ-ΥΜΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 06/06/2013 12:49:48ΑΔΑ: ΒΕΖΚΟΡΥΚ-ΛΘ7
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 20/02/2013 09:48:58ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡΥΚ-ΙΔΞ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 20/02/2013 09:44:17ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡΥΚ-ΤΟΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 20/02/2013 09:42:33ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡΥΚ-ΠΜΤ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/01/2013 13:55:27ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΡΥΚ-ΖΕ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/01/2013 13:53:12ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΡΥΚ-95Δ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/01/2013 13:51:00ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΡΥΚ-Ε21
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 51Σελίδα: 1 / 6