Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Υφυπουργός - Δημήτριος Δόλλης
Ημερομηνία: 07/03/2012 12:45:38ΑΔΑ: Β44ΗΕ-9ΒΓ
Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 20/02/2012 09:53:57ΑΔΑ: ΒΟΖΝΕ-ΝΕ6
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 38Σελίδα: 1 / 4