Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΟΤΕ ΑΕΑποστέλλονται συνημμένα δικαιολογητικά πληρωμής της αναδόχου εταιρείας, «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.», για δαπάνες που αφορούν σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής που παρασχέθηκαν για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» για το χρονικό διάστημα από 1-1-2010 μέχρι 30-6-2010. 9.485.811,6616/03/2012
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε., για υπηρεσίες του έργου με τίτλο: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»9.485.811,6627/04/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 3.943.774,42 # € του έργου «2010ΣΕ21580019» της ΣΑΕ 215/8 3.943.774,4218/01/2013
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΔιαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 3.000.000,00 # € του έργου «2012ΣΕ21580011» της ΣΑΕ 215/83.000.00015/07/2013
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 1.916.666,65 # € του έργου «2010ΣΕ31580135» της ΣΑΕ 315/8 1.916.666,6501/11/2011
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 1.899.521,58 # € του έργου «2011ΣΕ21580009» της ΣΑΕ 215/8 1.899.521,5820/12/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 1.725.015,23 # € του έργου «2011ΣΕ21580006» της ΣΑΕ 215/8 1.725.015,2329/01/2013
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΔιαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 1.715.407,13 # € του έργου «2011ΣΕ31580003» της ΣΑΕ 315/8 1.715.407,1306/08/2013
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΔιαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 1.623.171,37 # € του έργου «2011ΣΕ21580009» της ΣΑΕ 215/8 1.623.171,3704/06/2013
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΔιαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 1.426.365,84 # € του έργου «2011ΣΕ31580003» της ΣΑΕ 315/8 1.426.365,8404/06/2013
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 1.383.831,90 # € του έργου «2011ΣΕ31580003» της ΣΑΕ 315/8. 1.383.831,9011/04/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 1.383.050,70 # € του έργου «2011ΣΕ21580006» της ΣΑΕ 215/8 1.383.050,7020/12/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής #1.200.000,00 # € του έργου «2012ΣΕ31580006» της ΣΑΕ 315/8 1.200.000,0009/01/2013
ΚΤΠ ΑΕ Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 1.200.000,00 # € του έργου «2012ΣΕ31580006» της ΣΑΕ 315/8 1.200.000,0026/11/2013
001.125.000,0022/04/2013
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής #941.000,00 # € του έργου «2012ΣΕ21580001» της ΣΑΕ 215/8 941.000,0004/10/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 896.994,61 # € του έργου «2011ΣΕ21580009» της ΣΑΕ 215/8 896.994,6125/01/2012
FORTHNET A.E.Αποστέλλονται συνημμένα δικαιολογητικά πληρωμής της αναδόχου εταιρείας, «FORTHNET- Α.Ε.», για δαπάνες που αφορούν σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής που παρασχέθηκαν για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» για το χρονικό διάστημα από 1-1-2010 μέχρι 30-6-2010 844.095,8916/03/2012
FORTHNET A.E.Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή της εταιρείας FORTHNET Α.Ε., για υπηρεσίες του έργου με τίτλο: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»844.095,8927/04/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής #835.000,00 # € του έργου «2012ΣΕ21580001» της ΣΑΕ 215/8 835.000,0018/01/2013
00781.518,6314/10/2011
00700.601,0027/01/2012
0Έκδοση συμψηφιστικού ΧΕΠ για πληρωμή έργου 2010ΣΕ21580010700.601,0028/03/2013
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 699.929,63 # € του έργου «2010ΣΕ21580019» της ΣΑΕ 215/8 699.929,6325/01/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 600.000,00 # € του έργου «2012ΣΕ31580006» της ΣΑΕ 315/8 600.000,0011/04/2013
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΔιαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 594.000,10 # € του έργου «2010ΣΕ21580019» της ΣΑΕ 215/8 594.000,1015/07/2013
00580.000,0005/06/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 509.093,84 # € του έργου «2011ΣΕ21580000» της ΣΑΕ 215/8 509.093,8429/01/2013
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 505.303,68 # € του έργου «2011ΣΕ31580003» της ΣΑΕ 315/8 505.303,6818/01/2013
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΔιαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής 494.771,07 € του έργου 2009ΣΕ01580115 της ΣΑΕ 015/8 494.771,0712/12/2011
0Έκδοση συμψηφιστικού ΧΕΠ για πληρωμή έργου 2010ΣΕ01580050420.550,5528/03/2013
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 383.333,35 # € του έργου «2010ΣΕ31580135» της ΣΑΕ 315/8 383.333,3518/05/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής #365.162,49 # € του έργου «2011ΣΕ21580004» της ΣΑΕ 215/8 365.162,4920/12/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής 296.506,85 € του έργου 2010ΣΕ01580050 της ΣΑΕ 015/8 296.506,8521/12/2012
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕΕντολή Πληρωμής 2 του έργου με τίτλο «Προμήθεια toner εκτυπωτών, toner fax και φωτοτυπικού χαρτιού, για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».249.04824/09/2013
A & G PAPER ABEEΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014240.000,0011/03/2014
E-VALUE A.E.Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500)224.907,0328/07/2011
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΔιαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής #176.535,00 # € του έργου «2010ΣΕ31580134» της ΣΑΕ 315/8 176.535,0004/06/2013
E-VALUE A.E.Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500)168.653,0228/11/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 164.900,41 # € του έργου «2011ΣΕ21580008» της ΣΑΕ 215/8 164.900,4129/01/2013
0«Επιχορήγηση του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ για την υλοποίηση σχεδίου επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων του Κοινωνικού Πολύκεντρου για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των μελών Νομαρχιακών Τμημάτων και Ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ στους Άξονες 1, 2 και 3»133.969,7216/09/2011
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής #133.576,20 # € του έργου «2010ΣΕ31580008» της ΣΑΕ 315/8133.576,2021/01/2013
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 130.000,00 # € του έργου «2010ΣΕ01580029» της ΣΑΕ 015/8 130.000,0010/01/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 128.082,75 # € του έργου «2010ΣΕ01580030» της ΣΑΕ 015/8. 128.082,7504/10/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 128.082,75 # € του έργου «2010ΣΕ01580030» της ΣΑΕ 015/8128.082,7511/01/2013
Νίκος ΚωνσταντόπουλοςΚαταβολή Μισθωμάτων για ακίνητο Σπινθάρου και Φιλοξένους 125.000,8514/07/2011
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 119.677,48 # € του έργου «2011ΣΕ31580004» της ΣΑΕ 315/8 119.677,4818/05/2012
«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της ΓνώσηςΕντολή Πληρωμής τιμολογίου του έργου, "Υλοποίηση προτύπων εφαρμογών και παροχή τεχνογνωσίας για την υλοποίηση δράσεων διαφάνειας και συμμετοχής" ΣΑΕ 015/8 με ενάριθμο: 2012ΣΕ01580006.118.80017/12/2013
0Έκδοση συμψηφιστικού ΧΕΠ για πληρωμή έργου 116.013,6028/03/2013
00109.815,2923/09/2011
00109.439,6506/07/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής #107.899,99 # € του έργου «2010ΣΕ31580083» της ΣΑΕ 315/8107.899,9914/01/2013
00105.655,8617/10/2011
UNISYSTEMS A.E.Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500)103.367,9928/11/2012
00102.580,1728/11/2011
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔιαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 101.536,85 # € του έργου «2010ΣΕ01580027» της ΣΑΕ 015/8 101.536,8504/06/2013
Νίκος ΚωνσταντόπουλοςΚαταβολή Μισθωμάτων 94.162,5920/12/2011
ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΚαταβολή Μισθωμάτων94.162,5910/04/2012
ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΒΕΕΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 201294.162,5902/08/2012
ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΒΕΕΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ94.162,5931/10/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 93.311,49 # € του έργου «2010ΣΕ31580008» της ΣΑΕ 315/8 93.311,4911/01/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 90.622,70 # € του έργου «2010ΣΕ01580028» της ΣΑΕ 015/8 90.622,7015/02/2012
Νίκος Κωνσταντόπουλος Βυζαντινή Τέχνη Α.Β.Ε.Ε.Πληρωμή μισθωμάτων για το 3ο τρίμηνο του έτους 201187.834,8717/10/2011
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής 87.312,54 € του έργου 2009ΣΕ01580115 της ΣΑΕ 015/8 87.312,5412/12/2011
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 86.100,03 € # του έργου «2011ΣΕ31580009» της ΣΑΕ 315/8 86.100,0318/01/2013
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής #84.414,15 # € του έργου «2010ΣΕ31580009» της ΣΑΕ 315/8 84.414,1509/01/2013
0: Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής #84.246,91 # € του έργου «2010ΣΕ31580014» της ΣΑΕ 315/8 84.246,9118/01/2013
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής #84.132,00 # € του έργου «2010ΣΕ31580020» της ΣΑΕ 315/8 84.132,0009/01/2013
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 84.064,63 # € του έργου «2010ΣΕ31580031» της ΣΑΕ 315/8 84.064,6307/03/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής #82.439,10 # € του έργου «2010ΣΕ31580012» της ΣΑΕ 315/8 82.439,1009/01/2013
0«Επιχορήγηση «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» για την χρηματοδότηση έργου του Π.Δ.Ε»81.000,0007/08/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 81.000,00 # € του έργου «2010ΣΕ01580057» της ΣΑΕ 015/8 81.000,0001/10/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 80.309,16 # € του έργου «2010ΣΕ31580008» της ΣΑΕ 315/880.309,1631/10/2011
DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΧΑΤΖΗΜΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣυμβουλευτική υποστήριξη για την εφαρμογή της οδηγίας 123/0676.252,0031/01/2012
REMACO A.E.Συμβουλευτική υποστήριξη για την εφαρμογή της οδηγίας 123/0676.252,0031/01/2012
BYTE COMPUTER A.B.E.E.δικαιολογητικά πληρωμής της αναδόχου εταιρείας, σε εφαρμογή της από 14.6.2011 σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ.) και της αναδόχου εταιρείας BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ 73.622,5414/03/2012
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣΔιαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 73.500,00 # € του έργου «2010ΣΕ01580057» της ΣΑΕ 015/8 73.500,0024/07/2013
UNISYSTEMS A.E.Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή της αναδόχου του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη – προσαρμογή εφαρμογής για την υποστήριξη ηλεκτρονικών συναλλαγών για τις ανάγκες της Οδηγίας των Υπηρεσιών (Service Directive)» 71.955,0009/12/2011
UNISYSTEMS A.E.Έργο με τίτλο «Ανάπτυξη – προσαρμογή εφαρμογής για την υποστήριξη ηλεκτρονικών συναλλαγών για τις ανάγκες της Οδηγίας των Υπηρεσιών (Service Directive)» 71.955,0015/03/2012
UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Πληρωμή της αναδόχου του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για τη μετάπτωσή τους στο νέο back office των ΚΕΠ» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2008-2010»71.955,0027/07/2012
Ένωση «Φ. Κουταλάκη, Π. Δημητρόπουλου, Κ. Δάμη, Λ. Πάσχου»,«Παροχή Συμβουλευτικού Έργου για την Αναμόρφωση του Ελληνικού Διοικητικού Συστήματος» 71.340,0030/11/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 70.452,00 # € του έργου «2010ΣΕ31580030» της ΣΑΕ 315/8 70.452,0007/03/2012
0069.688,6918/07/2011
0Εντολή Κατανομής εξουσιοδότησης πληρωμής έργου 2006ΣΕ01530146 της ΣΑΕ 015/3 ποσού # 69.377,00 # €69.377,0003/09/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 69.108,95 # € του έργου «2010ΣΕ31580116» της ΣΑΕ 315/8 69.108,9512/09/2012
0Εκδοση συμψηφιστικού ΧΕΠ για πληρωμή έργου 2011ΣΕ0152000269.103,8728/03/2013
SDC ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Προσωπικού και Μισθοδοσίας της ΓΓΔΔ & ΗΔ»68.154,2814/07/2011
HAY GROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠληρωμή της εταιρείας «Hay Group Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Μελέτη για τον προγραμματισμό αποχωρήσεων / προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2015»67.650,0023/03/2012
0067.586,0510/10/2012
ΗΙPAC A.E.B.E.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 67.535,6125/05/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής #66.614,39 # € του έργου «2010ΣΕ31580039» της ΣΑΕ 315/8 66.614,3917/05/2012
0Έκδοση συμψηφιστικού ΧΕΠ για πληρωμή έργου 2009ΣΕ01580148 66.151,2628/03/2013
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής #65.582,94 # € του έργου «2010ΣΕ31580090» της ΣΑΕ 315/8 65.582,9412/09/2012
A & G PAPER ABEEΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ 201465.00007/04/2014
Ε.Σ.Α.Ε.Α.Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 64.041,38 # € του έργου «2010ΣΕ01580030» της ΣΑΕ 015/8 64.041,3813/11/2013
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής #62.244,00 # € του έργου «2010ΣΕ31580123» της ΣΑΕ 315/8 62.244,0001/06/2012
0061.929,6526/04/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 61.003,08 # € του έργου «2010ΣΕ31580119» της ΣΑΕ 315/8. 61.003,0811/04/2012
0060.918,3009/02/2012
0Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής # 60.000,00 # € του έργου «2010ΣΕ01580029» της ΣΑΕ 015/8 60.000,0004/10/2012
Σύνολο: 1-100 / 2727Σελίδα: 1 / 28
​​​​​