Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ - 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία: 06/07/2011 13:43:56ΑΔΑ: 4ΑΣ49-44Γ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 06/07/2011 10:08:58ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΠΓΛ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/06/2011 12:16:10ΑΔΑ: 4Α3Ι9-ΒΓ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/06/2011 08:42:36ΑΔΑ: 4Α3Η9-ΖΣ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/06/2011 08:40:22ΑΔΑ: 4Α3Η9-Ρ5
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/06/2011 12:36:19ΑΔΑ: 4Α319-0Ζ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/06/2011 08:01:31ΑΔΑ: 4Α3Ξ9-Κ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/06/2011 13:07:44ΑΔΑ: 4Α369-ΗΡ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/06/2011 13:01:09ΑΔΑ: 4Α369-78
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/06/2011 10:17:36ΑΔΑ: 4Α3Ω9-Γ5
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 45Σελίδα: 1 / 5