Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:29:51ΑΔΑ: ΒΙΗΜ9-62Β
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:05:33ΑΔΑ: ΒΙΗΜ9-ΟΧ6
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:01:35ΑΔΑ: ΒΙΗΜ9-ΙΛ7
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 11:22:32ΑΔΑ: ΒΙΗΜ9-ΒΘΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/04/2014 13:18:11ΑΔΑ: ΒΙΗ29-Φ3Π
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/04/2014 13:11:24ΑΔΑ: ΒΙΗ29-ΝΗΨ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/04/2014 13:02:56ΑΔΑ: ΒΙΗ29-ΗΕΧ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/04/2014 12:46:13ΑΔΑ: ΒΙΗ29-ΓΛ1
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/04/2014 12:43:34ΑΔΑ: ΒΙΗ29-8Σ7
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/04/2014 12:40:36ΑΔΑ: ΒΙΗ29-ΨΚΥ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 1322Σελίδα: 1 / 133