Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Αναπληρωτής Υπουργός - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία: 27/06/2012 16:14:47ΑΔΑ: Β4ΛΜ9-ΑΘΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/05/2012 13:11:28ΑΔΑ: Β49Σ9-5ΦΡ
Είδος: ΚΥΑ (ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ )Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/05/2012 12:21:05ΑΔΑ: Β49Σ9-ΨΘΞ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 18/05/2012 16:12:19ΑΔΑ: Β49Τ9-3ΤΣ
Είδος: ΚΥΑ (ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ )Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 18/05/2012 16:08:42ΑΔΑ: Β49Τ9-5ΤΒ
Είδος: ΚΥΑ (ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ )Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 18/05/2012 15:39:49ΑΔΑ: Β49Τ9-5Ψ0
Είδος: ΚΥΑ (ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ )Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 18/05/2012 15:07:58ΑΔΑ: Β49Τ9-Ο3Θ
Είδος: ΚΥΑ (ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ )Λήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 501Σελίδα: 1 / 51