Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Υφυπουργός - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ημερομηνία: 09/07/2013 15:54:06ΑΔΑ: ΒΛ4Ξ9-Χ35
Είδος: ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 26/06/2013 12:37:26ΑΔΑ: ΒΕΖ89-6ΥΒ
Είδος: ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 26/06/2013 12:32:00ΑΔΑ: ΒΕΖ89-Ν23
Είδος: ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 889Σελίδα: 1 / 89