Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Μέσα και τύπος
Ημερομηνία: 25/07/2012 10:50:40ΑΔΑ: Β412Η-ΞΑ2
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 30/11/2011 11:37:23ΑΔΑ: 457ΦΗ-4ΘΨ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/09/2011 09:21:51ΑΔΑ: 4Α89Η-ΦΝ1
Είδος: ΝΟΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/02/2011 10:25:14ΑΔΑ: 4ΑΛ3Η-8Χ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 10/02/2011 10:45:59ΑΔΑ: 4ΑΛ0Η-Ψ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 20/01/2011 14:30:09ΑΔΑ: 4Α95Η-Ψ6
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/12/2010 07:45:00ΑΔΑ: 4ΙΦΝΗ-Ν
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 02/12/2010 13:11:48ΑΔΑ: 4ΙΦΦΗ-6Ι
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 26/11/2010 12:03:22ΑΔΑ: 4Ι0ΕΗ-ΣΥ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 13Σελίδα: 1 / 2