Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: ΔΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ
Ημερομηνία: 28/05/2012 10:12:34ΑΔΑ: Β498Η-ΛΕΞ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 09/05/2012 11:11:14ΑΔΑ: Β49ΞΗ-9Κ9
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/05/2012 10:23:58ΑΔΑ: Β49ΚΗ-Σ5Β
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/05/2012 10:05:25ΑΔΑ: Β49ΚΗ-46Κ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/05/2012 09:46:45ΑΔΑ: Β49ΚΗ-Η3Μ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/04/2012 12:20:21ΑΔΑ: Β4ΩΧΗ-ΡΕ9
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2012 09:52:11ΑΔΑ: Β4ΩΝΗ-ΡΕΩ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2012 09:38:53ΑΔΑ: Β4ΩΝΗ-4ΕΟ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2012 09:26:54ΑΔΑ: Β4ΩΝΗ-ΟΨ8
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/04/2012 10:46:55ΑΔΑ: Β4ΩΕΗ-Σ6Χ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 55Σελίδα: 1 / 6