Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 17/04/2014 10:54:08ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΚ6-ΚΞ6
Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 12:28:55ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΚ6-049
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 09:30:26ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΚ6-5ΓΧ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:40:34ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΚ6-ΠΡΕ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:38:40ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΚ6-1ΩΗ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:33:24ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΚ6-79Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:11:50ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΚ6-ΡΥΜ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:09:44ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΚ6-ΚΝΧ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 8524Σελίδα: 1 / 1066