Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Προμήθειες
Ημερομηνία: 17/04/2014 12:19:43ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΚΓ-ΥΦΦ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 12:17:26ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΚΓ-ΧΧΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 09:27:05ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΚΓ-ΞΗΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 09:16:42ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΚΓ-Ω1Π
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 09:08:15ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΚΓ-ΠΕΚ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 09:17:10ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΚΓ-Ρ3Α
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/04/2014 09:49:36ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΚΓ-4ΦΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 2295Σελίδα: 1 / 230