Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Προϊστάμενος Διεύθυνσης - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΣΤΟΣ
Ημερομηνία: 17/04/2014 12:20:19ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΚΓ-ΘΔΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 12:14:27ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΚΓ-862
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 13:07:04ΑΔΑ: ΒΙΗΜΩΚΓ-5ΝΑ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/04/2014 11:25:28ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΚΓ-ΓΡΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/04/2014 09:28:07ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΚΓ-770
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 31/03/2014 10:06:30ΑΔΑ: ΒΙΞΞΩΚΓ-ΦΒΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 13/03/2014 12:37:23ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΚΓ-8ΗΧ
Είδος: (ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν. 3861/2010 )-Χορήγηση, αναστολή χορήγησης, τροποποίηση οικοδομικών αδειών Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/03/2014 13:25:30ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩΚΓ-ΡΣ4
Είδος: (ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν. 3861/2010 )-Χορήγηση, αναστολή χορήγησης, τροποποίηση οικοδομικών αδειών Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 26/02/2014 10:25:00ΑΔΑ: ΒΙΕΕΩΚΓ-ΒΒΝ
Είδος: (ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν. 3861/2010 )-Χορήγηση, αναστολή χορήγησης, τροποποίηση οικοδομικών αδειών Λήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 552Σελίδα: 1 / 56