Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ603.271,8801/01/2011
0για πληρωμή κρατήσεων των ομολόγων 388.129,2825/02/2011
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ286.287,9722/06/2011
ΙΚΑ,ΜΤΠΥ,ΔΗΜΟΣΙΟ & ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑπληρωμή κρατήσεων από Χ.Ε. Προμηθευτών και Μισθοδοσίας 282.000,0002/01/2012
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. εξόφληση τιμολογίων από δαπάνες παρελθόντων ετών .217.193,7625/05/2011
ABBOTT LABORATORIES Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού160.035,6124/03/2011
ΠΟΛΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011143.455,4503/01/2011
ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ και λοιποί δικαιούχοι εξόφληση τιμολογίων παρελθόντων Ετών για διάφορες προμήθειες και υπηρεσίες127.201,6120/04/2011
ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ και λοιποί δικαιούχοιεξόφληση τιμολογίων παρελθόντων ετών126.768,3120/04/2011
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ125.275,5003/05/2011
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. εξόφληση τιμολογίων από δαπάνες παρελθόντων ετών .96.648,1805/05/2011
ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝ. & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Μισθοδοσία επικουρικου προσωπικού76.500,0024/01/2012
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε. & Λοιποί δικαιούχοιΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ71.449,9724/03/2011
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΕξόφληση τιμολογίων παρελθόντων ετών67.278,7829/06/2011
ABBOTT LABORATORIESπρομήθεια υγειονομικού υλικού 50.543,9024/03/2011
ΡΟΜΒΟΣ ΕΠΕΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ43.015,6017/03/2011
ΡΟΜΒΟΣ Ε.Π.Ε.ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ43.015,6022/03/2011
ΡΟΜΒΟΣ Μ. Ε.Π.Ε.ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ38.106,5616/05/2011
NEPHROTECH A.E ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠρομήθεια Φίλτρων Αιμοκάθαρσης36.273,0016/06/2011
ΒΑRD ΕΛΛΑΣ A.E.προμήθεια υγειονομικού υλικού 30.572,6920/05/2011
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΠΟΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ30.000,0005/04/2011
ΒΑΜΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΑΕΒΕ προμήθεια υγειονομικού υλικού 29.475,9028/03/2011
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ29.221,1222/02/2011
MEDICON HELLAS A.E.E. προμήθεια υγειονομικού υλικού 28.314,6013/04/2011
ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ26.656,2315/04/2011
Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ23.308,5026/05/2011
ΕΛΕΝΗ ΠΑΧΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ22.596,0805/05/2011
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.προμήθεια εντύπων τρέχοντος 22.285,0130/03/2011
ΝΕΦΡΟΤΕΚ ΑΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ21.741,2005/05/2011
ΑΒΒΟΤ LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ αποδέσμευση πίστωσης ύψους 21.687,03 € από την πίστωση του ΚΑΕ 1329 Α «Προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας» του Προϋπολογισμού τρέχοντος Έτους 2011.21.687,0303/06/2011
NOVO MD ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ19.997,3805/04/2011
BRISTOL-MAYERS SQUIBB A.E. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠρομήθεια φαρμακευτικού υλικού από διάφορες εταιρείες19.858,8209/05/2011
ACTELION FARMACEUTICALS ΕΛΛΑΣ Α.ΕΠρομήθεια φαρμακευτικού υλικού18.553,1710/05/2011
ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, Δ.Ο.Υ.ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 2/2001 ΜΕΧΡΙ 4/201118.418,9305/05/2011
ALAPIS ABEE προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 16.713,9227/04/2011
CANA Α.Ε.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ16.480,4717/05/2011
DENTICA ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΝΙΑΣΠΛΗΡΩΜΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ15.805,5026/05/2011
MEDICON HELLAS A.E.E.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ15.547,2009/06/2011
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕ έξοδα επεξεργασίας και μεταφορας αποβλήτων14.890,5226/04/2011
BBD ΝΙΚ.Ι.ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ14.746,3203/05/2011
ΠΟΛΑΠΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ13.830,4818/02/2011
ABBOTT LABORATORIES ABEE ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ13.774,8508/04/2011
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.ΕΠρομήθεια φαρμακευτικού υλικού13.125,8101/06/2011
ΑΒΒΟΤ LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕΠρομήθεια υλικού αιμοδοσίας12.625,9503/06/2011
ΙΚΑ, ΤΑΥΥΕ, Δ.Ο.Υπληρωμή κρατήσεων από Χ.Ε. Προμηθευτών και Μισθοδοσίας μηνός Μαϊου 2011 12.585,9031/05/2011
MEDICON HELLAS A.E.E. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠρομήθεια αντιδραστηρίων12.533,7012/07/2011
MSD ΑΦΒΕΕ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ12.470,7815/04/2011
ACTELION FARMACEUTICALS ΕΛΛΑΣ Α.ΕΠρομήθεια φαρμακευτικού υλικού12.441,2910/05/2011
ABBOTT LABORATORIES ABEE και λοιποί προμηθευτέςΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ12.359,0407/04/2011
ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ11.597,6109/06/2011
ΜΟΛΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ και λοιποί δικαιούχοιΜισθοδοσία μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 , επικουρικού προσωπικού11.347,2927/06/2011
ΑΒΒΟΤ LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας11.124,1203/06/2011
ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.ΕΠρομήθεια φαρμακευτικού υλικού» τρέχοντος Έτους 2011, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού .10.377,8423/06/2011
JOHNSON &JOHNSON HELLAS AEBEΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ)10.216,8724/03/2011
ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ10.139,2115/04/2011
ΡΟΜΒΟΣ Μ. Ε.Π.Ε.έγκριση δαπάνης παρελθούσης χρήσης για τον καθαρισμό χειρουργείων(παράταση σύμβ.βάσει της 16/24-09-2010 απόφ. Ν/μείου και της 21/24-11-2010 απόφ.για τον καθαρισμό χώρων αεχειοθέτησης του Νοσοκομείου).10.135,2003/05/2011
ΕΛΕΝΗ ΠΑΧΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ10.118,3205/05/2011
ΕΛΕΝΗ ΠΑΧΗ και λοιποί διακιούχοι για πληρωμή δαπανών καυσίμων 10.118,3205/05/2011
SPECIFAR A.B.E.E. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ9.856,7903/06/2011
Σ.ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ9.667,8003/05/2011
Σ.ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ9.667,8003/05/2011
MEDICON HELLAS A.E.E.Προμήθεια αερίων αίματος9.378,7517/05/2011
MEDICON HELLAS A.E.E.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ9.083,5517/05/2011
ΤΕΜΑΚ Α.Ε. προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού»τρέχοντος Έτους 2011.8.942,8305/05/2011
0πληρωμή κρατήσεων Μαρτίου & Απριλίου8.925,0529/04/2011
ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού8.788,9105/05/2011
ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ8.684,3024/03/2011
ΕΛΕΝΗ ΠΑΧΗΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ8.454,9017/05/2011
ΕΛΕΝΗ ΠΑΧΗΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ8.454,9017/05/2011
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20118.430,6003/03/2011
ΜΟΛΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 20118.219,6405/07/2011
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠρομήθεια φαρμακευτικού υλικού από διάφορες εταιρείες 7.858,3216/06/2011
ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ7.676,9611/04/2011
ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ7.637,4927/05/2011
ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠρομήθεια φαρμακευτικού υλικού7.617,9806/07/2011
DEMO ABEE ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠρομήθεια φαρμάκων7.454,6011/07/2011
MEDICON HELLAS A.E.E. και λοιπούς προμηθευτές Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού» τρέχοντος Έτους 2011, για την προμήθεια αντιδραστηρίων . 7.423,0509/05/2011
ΜΕΝΤΙΜΕΚ Α.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ7.367,1708/04/2011
MEDICON HELLAS A.E.E.Προμήθεια χημικού υλικού ,αντιδραστηρίων7.281,6023/06/2011
ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 7.150,4313/04/2011
ΜΟΛΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α 15ΝΘΗΜΕΡΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2011)7.064,0515/04/2011
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ7.000,0003/05/2011
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθ. Επαγγελματιών» προϋπολογισμού εξόδων του Γ.Ν.-Κ.Υ.Κυπαρισσίας ,τρέχουσας χρήσης7.000,0003/06/2011
BBD ΝΙΚ.Ι.ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Ε.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ6.911,3525/05/2011
NOVARTIS (HELLAS) AEBEΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ6.789,6504/04/2011
MEDICON HELLAS A.E.E. προμήθεια χημικού υλικού 6.765,0027/04/2011
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 20116.537,5021/03/2011
CANA A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού» τρέχοντος Έτους 2011, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού .6.484,2829/06/2011
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ6.470,9918/02/2011
ABBOTT LABORATORIES ABEE ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ6.322,2120/05/2011
ΜΟΛΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΜισθοδοσία B΄15/θημέρου μηνός MAIOY 2011 , επικουρικού προσωπικού6.267,5024/05/2011
ΒΕΡΜΑ ΝΤΡΑΓΚΣ ΑΒΕΕ Προμήθεια υγειονομικού υλικού» τρέχοντος 6.234,2125/05/2011
CSL BEHRING ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού6.100,9616/05/2011
BBD ΝΙΚ.Ι.ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ5.981,0303/05/2011
BBD ΝΙΚ.Ι.ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ5.773,8003/05/2011
Μολιώτης Λεωνίδας και λοιποί δικαιούχοι μισθοδοσία Α΄15/θημέρου μηνός MAIOY 2011 , επικουρικού προσωπικού 5.728,9210/05/2011
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ5.627,5923/03/2011
ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠρομήθεια φαρμακευτικού υλικού από διάφορες εταιρείες5.625,4122/06/2011
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙμισθοδοσία Β΄15/θημέρου μηνός Μαρτίου 2011, επικουρικού προσωπικού 5.593,8528/03/2011
: Δ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ &ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΙΛΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ5.585,7911/04/2011
Σύνολο: 1-100 / 285Σελίδα: 1 / 3
​​​​​