Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ (ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ)
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:55:26ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46904Ξ-7Ο3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 10:28:08ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46904Ξ-ΙΕΝ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 08:32:50ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46904Ξ-ΩΘΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 08:29:02ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46904Ξ-Φ9Κ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 08:26:20ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46904Ξ-4ΔΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 08:20:34ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46904Ξ-Μ47
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 08:17:03ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46904Ξ-ΥΘΨ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 08:14:59ΑΔΑ: ΒΙΗΧ46904Ξ-Α98
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 11:22:39ΑΔΑ: ΒΙΗΝ46904Ξ-Α0Ψ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 10:44:22ΑΔΑ: ΒΙΗΝ46904Ξ-56Ψ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 2773Σελίδα: 1 / 278