Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ερωτάται, ενόψει του από την Υπηρεσία δοθέντος ιστορικού: 1) Αν, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 43 παρ. 3 εδ. β' και παρ. 4 του Π.Δ. 284/1989 είναι απαραίτητη η έκδοση γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. προτού ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας λάβει απόφαση για τη μη κήρυξη του προμηθευτή της σύμβασης του Ερωτήματος ως εκπτώτου, χωρίς την απαλλαγή του από τις όποιες κυρώσεις δικαιούται να επιβάλει σε βάρος του η Υπηρεσία. 2) Αν είναι επιτρεπτή, ενόψει των αυτών ως άνω διατάξεων, πρόταση της Υπηρεσίας για τη μη κήρυξη του προμηθευτή της σύμβασης του Ερωτήματος ως εκπτώτου μέχρι την 31-12-2012, χωρίς, όμως, την απαλλαγή του από τις όποιες κυρώσεις δικαιούται να επιβάλει κατ' αυτού η Υπηρεσία ή από τις όποιες αξιώσεις δικαιούται να προβάλει κατ' αυτού, υπό την έννοια ότι η ανωτέρω πρόταση δεν αφορά την μη κήρυξη του προμηθευτή της αυτής ως άνω σύμβασης ως εκπτώτου, οριστικά, αλλά την αναβολή της κήρυξης του με ταυτόχρονη προθεσμία για εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του χωρίς την απαλλαγή του από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης.
Ημερομηνία: 17/04/2014 10:53:23ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡΡΕ-ΟΛΝ
Είδος: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 2905Σελίδα: 1 / 364