Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Παροχή υπηρεσιών
Ημερομηνία: 01/04/2014 12:38:04ΑΔΑ: ΒΙΗΗ469Η39-ΩΛΡ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/08/2013 11:28:08ΑΔΑ: ΒΛΩΕ469Η39-ΨΨΛ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/01/2013 14:08:55ΑΔΑ: ΒΕΙ7469Η39-ΑΛΥ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/03/2012 09:43:30ΑΔΑ: Β44Ξ469Η39-ΨΓΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 33Σελίδα: 1 / 4